دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

رشته ها

شما اینجا هستید

رشته های دانشگاه آزاد واحد سمنان

عنوان گرایش مقطع و گروه تحصیلی جنسیت پذیرش چارت
مهندسی برق ----- کارشناسی, گروه فني و مهندسي مختلط
مهندسی عمران ژئوتکنیک کارشناسی ارشد, گروه فنی و مهندسی مختلط
مهندسی برق قدرت دکترا, گروه فنی و مهندسی مختلط
حسابداری و بازرگانی ----- کاردانی, گروه علوم انسانی مختلط
جغرافیا طبیعی اقلیم شهری کارشناسی, گروه علوم انساني مختلط
جغرافیا انسانی شهری کارشناسی, گروه علوم انساني مختلط
معماری ----- دکترا, گروه هنر و معماری مختلط
مدیریت صنعتی و کاربردی ------ کاردانی, گروه علوم انسانی مختلط
جغرافیا و برنامه ریزی شهری ----- کارشناسی, گروه علوم انساني مختلط
اب وهوا شناسی ----- کارشناسی, گروه علوم انساني
ازمایشگاه وکارگاه ها ----- کارشناسی, گروه فني و مهندسي مختلط
جغرافیا طبیعی اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی, گروه علوم انساني مختلط
جغرافیا انسانی روستایی کارشناسی, گروه علوم انساني
جغرافیا شهری کارشناسی, گروه علوم انساني مختلط
تربیت معلم اموزش زبان انگلیسی ----- کاردانی, گروه علوم انسانی

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس