دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

رشته ها

شما اینجا هستید

رشته های دانشگاه آزاد واحد سمنان

عنوان گرایش مقطع و گروه تحصیلی جنسیت پذیرش چارت
مهندسی برق قدرت دکترا, گروه فنی و مهندسی مختلط
جغرافیا انسانی شهری کارشناسی, گروه علوم انساني مختلط
معماری ----- دکترا, گروه هنر و معماری مختلط
مدیریت صنعتی و کاربردی ------ کاردانی, گروه علوم انسانی مختلط
جغرافیا و برنامه ریزی شهری ----- کارشناسی, گروه علوم انساني مختلط
ازمایشگاه وکارگاه ها ----- کارشناسی, گروه فني و مهندسي مختلط
جغرافیا طبیعی اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی, گروه علوم انساني مختلط
جغرافیا انسانی روستایی کارشناسی, گروه علوم انساني
الکترونیک الکترونیک عمومی کاردانی, گروه فنی و مهندسی مختلط
الهیات و معارف اسلامی فقه ومبانی حقوق اسلامی دکترا, گروه علوم انسانی مختلط
حقوق خصوصی ----- کارشناسی ارشد, گروه علوم انسانی مختلط PDF icon Chart47.pdf
حقوق جزا و جرم شناسی ----- کارشناسی ارشد, گروه علوم انسانی مختلط PDF icon chart45.pdf
روانشناسي عمومي کارشناسی ارشد, گروه علوم انسانی مختلط PDF icon chart43.pdf

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس