دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

رشته ها

شما اینجا هستید

رشته های دانشگاه آزاد واحد سمنان

عنوان گرایش مقطع و گروه تحصیلی جنسیت پذیرش چارت
علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر ----- کاردانی, گروه فنی و مهندسی مختلط
علمی کاربردی معماری ----- کاردانی, گروه فنی و مهندسی مختلط
مدیریت مدیریت رسانه ای گروه علوم انسانی مختلط
علمی کاربردی حسابداری ----- کاردانی, گروه علوم انسانی
علمی کاربردی و معماری ----- کاردانی, گروه فنی و مهندسی مختلط
فیزیک -حالت جامد ----- گوه علوم پايه مختلط
علمی کاربردی ساخت و تولید ماشین ابزار کارشناسی ناپیوسته, گروه فنی و مهندسی مختلط
ساختمان کارهای عمومی ساختمان کاردانی, گروه فنی و مهندسی مختلط
ساختمان کاردانی, گروه فنی و مهندسی مختلط
کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر کاردانی, گروه فنی و مهندسی مختلط
کاردان نقشه برداری ژئودزی کاردانی, گروه فنی و مهندسی مختلط
ساخت و تولید ----- کاردانی, گروه فنی و مهندسی مختلط
کاردان فنی مکانیک تاسیسات-تهویه وتبرید کاردانی, گروه فنی و مهندسی مختلط
ساخت و تولید ماشین افزار کاردانی, گروه فنی و مهندسی مختلط
کاردان فنی-مکانیک تاسیسات بهداشتی و گاز رسانی ----- کارشناسی ناپیوسته, گروه فنی و مهندسی مختلط

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس