دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

رشته ها

شما اینجا هستید

رشته های دانشگاه آزاد واحد سمنان

عنوان گرایش مقطع و گروه تحصیلی جنسیت پذیرش چارت
روانشناسی تربیتی ----- دکترا, گروه علوم انسانی مختلط
زبان و ادبیات فارسی ----- کارشناسی ارشد, گروه علوم انسانی
روانشناسی عمومی ----- دکترا, گروه علوم انسانی مختلط
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری برنامه ریزی گردشگری منطقه ای کارشناسی ارشد, گروه علوم انسانی مختلط
مدیریت بازرگانی بازاریابی مدیریت مالی کارشناسی ارشد, گروه علوم انسانی مختلط PDF icon 1chart_courses_business_management.pdf
جغرافیا برنامه ریزی شهری امایش شهری گروه علوم انسانی مختلط
آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) ----- گروه علوم انسانی مختلط
علوم مهندسی علوم مهندسی زیست محیطی کارشناسی, گروه فني و مهندسي مختلط
مدیریت دولتی ----- گروه علوم انسانی مختلط
علوم قران و حدیث ----- کارشناسی, گروه علوم انساني مختلط
علوم سیاسی ----- دکترا, گروه علوم انسانی مختلط
مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی دکترا, گروه علوم انسانی مختلط PDF icon business_phd_chart-signed.pdf
علوم اقتصادی اقتصاد صنعتی کارشناسی, گروه علوم انساني مختلط
علوم اقتصادی توسعه اقتصاد وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد, گروه علوم انسانی مختلط
علمی کاربردی کنترل کیفی قطعات خودرو کاردانی, گروه فنی و مهندسی مختلط

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس