دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

رشته ها

شما اینجا هستید

رشته های دانشگاه آزاد واحد سمنان

عنوان گرایش مقطع و گروه تحصیلی جنسیت پذیرش چارت
مدیریت اجرائی کلیه گرایشها کارشناسی ارشد, گروه علوم انسانی مختلط PDF icon 93_chart_courses_mba-signed.pdf, PDF icon 94_chart_courses_mba-signed.pdf
مدیریت مالی کارشناسی ارشد, گروه علوم انسانی مختلط PDF icon 93_chart_courses_financial_management_-signed.pdf, PDF icon 94_chart_courses_financial_management-signed.pdf
ریاضی-ریاضی مالی گروه علوم پایه مختلط
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ----- دکترا, گروه علوم انسانی مختلط
مهندسی صنایع-مهندسی صنایع کارشناسی ارشد, گروه فنی و مهندسی مختلط
مهندسی مکاترونیک-ارتلاطات جنبی انسان-ماشین-کنترل تحلیل تنش کارشناسی ارشد, گروه فنی و مهندسی مختلط
مهندسی برق-برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای الکتریکی الکترونیک کارشناسی ارشد, گروه فنی و مهندسی مختلط
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی تبدیل انرژی دکترا, گروه فنی و مهندسی مختلط
مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی حرارت و سیالات کارشناسی ارشد, گروه فنی و مهندسی مختلط PDF icon chart17.pdf
الهیات-فقه ومبانی حقوق اسلامی ----- کارشناسی ارشد, گروه علوم انسانی مختلط
مهندسی عمران-زلزله مهندسی زلزله کارشناسی ارشد, گروه فنی و مهندسی مختلط PDF icon chart50.pdf
مهندسی عمران-ژئوتکنیک مکانیک خاک و پی کارشناسی ارشد, گروه فنی و مهندسی مختلط PDF icon chart48.pdf
مهندسی برق-الکترونیک دکترا, گروه فنی و مهندسی مختلط
مهندسی برق-قدرت مخابرات دکترا, گروه فنی و مهندسی مختلط
مهندسی برق-قدرت و ماشین های الکترونیکی قدرت کارشناسی ارشد, گروه فنی و مهندسی مختلط

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس