دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

رشته ها

شما اینجا هستید

رشته های دانشگاه آزاد واحد سمنان

عنوان گرایش مقطع و گروه تحصیلی جنسیت پذیرش چارت
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ----- کارشناسی ارشد, گروه علوم انسانی مختلط
برنامه ریزی امایش سرزمین ----- کارشناسی ارشد, گروه علوم انسانی مختلط
مهندسی عمران عمران کارشناسی, گروه فني و مهندسي مختلط
مدیریت صنعتی ----- کارشناسی, گروه علوم انساني مختلط
اموزش زبان انگلیسی ----- کارشناسی ارشد, گروه علوم انسانی مختلط
جغرافیا وبرنامه ریزی گردشگری منطقه ای ----- کارشناسی ارشد, گروه علوم انسانی مختلط
کاردانی فنی عمران کارهای عمومی ساختمان کاردانی, گروه فنی و مهندسی مختلط
مامایی ----- کارشناسی, گروه پزشكي زن
مدیریت بازرگانی ----- کارشناسی, گروه علوم انساني مختلط
مهندسی مکانیک مکانیک در طراحی جامدات کارشناسی, گروه فني و مهندسي مختلط
مهندسی عمران مهندسی سازه دکترا, گروه فنی و مهندسی مختلط
مهندسی عمران مکانیک خاک وپی کارشناسی ارشد, گروه فنی و مهندسی مختلط
مهندسی عمران مهندسی سازه دکترا, گروه فنی و مهندسی مختلط
الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی اسلامی کارشناسی, گروه علوم انساني مختلط
پرستاری ----- کارشناسی, گروه پزشكي مختلط

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس