دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

هادی کارگر شریف آباد

شما اینجا هستید

تصویر هادی کارگر شریف آباد

تاریخچه

عضو به مدت
3 سال 2 هفته

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس