دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

عاطفه حقیقت

شما اینجا هستید

تصویر عاطفه حقیقت

تاریخچه

عضو به مدت
6 ماه 3 هفته

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس