دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

خان بابا

شما اینجا هستید

تصویر خان بابا

تاریخچه

عضو به مدت
6 ماه 4 هفته

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس