دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

اساتید دانشگاه

شما اینجا هستید

تصویر علیرضا صابریان
علیرضا صابریان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر محمدرضا شهاب
محمد رضا شهاب
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر محمدعلی شریعت
محمد علی شریعت
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر پانوئه سیدروغنی
پانوئه سید روغنی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر محمدکریم سهرابی
محمد کریم سهرابی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر رضا سمیعی فرد
رضا سمیعی فرد
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر مهدی سلطانی فر
مهدی سلطانی فر
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر حسین سخائی نیا
حسین سخائی نیا
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر لیلا تک فلاح
لیلا تک فلاح
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر سیدعلی تقوی
سید علی تقوی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر محمدمهدی پیران عقل
محمدمهدی پیران عقل
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر مقصود پرهیز جوان
مقصود پرهیزجوان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر بایرام پاکروان
بایرام پاکروان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر فاطمه پاکباز
فاطمه پاکباز
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
علیرضا بیطرف
مشخصات استاد: پروفایل اساتید

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس