دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

اساتید دانشگاه

شما اینجا هستید

تصویر رضا کهساری
حجت الاسلام رضا کهساری
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر امیر علی نقی زاده
امیر علی نقی زاده ابیازنی/ Name and surname: Amir Alinaghizadeh Abiazani
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر مهرداد عضوامینیان
مهرداد عضو امینیان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر محمدعلی عالمی
محمد علی عالمی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر احد عابدینی اسفهلانی
احد عابدینی اسفهلانی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر سارا عابدیان
سارا عابدیان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر محمد طلوع عسکری
محمد طلوع عسگری
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر فاطمه طرفی
فاطمه طرفی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر وحید طاهری
وحید طاهری
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر سروش صفاخواه
سروش صفا خواه
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر مستوره صداقت
مستوره صداقت
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر آرش صباغی
ارش صباغی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر حمیدرضا صالحیان
حمید رضا صالحیان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس