دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

اساتید دانشگاه

شما اینجا هستید

تصویر سید محمد زرگر
سید محمد زرگر
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر فاطمه رهبری
فاطمه رهبری
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر محمد روحانی مقدم
محمد روحانی مقدم
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر مهدی رفیعی
مهدی رفیعی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر محمد رشیدی
محمد رشیدی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر اسرافیل رشدی دیزجیکان
اسرافیل رشدی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر محمدحسین داورپور
محمدحسین داورپور
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر khoshnevis
مریم خوشنویس
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر حسن خالقی
حسن خالقی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر عبدالله خالصی دوست
عبدالله خالصی دوست
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر khaledian
زینب خالدیان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر آرزو خسروانی
آرزو خسروانی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر سید عبدالله حیدریه
سید عبدالله حیدریه
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر علی حیدری
علی حیدری
مشخصات استاد: پروفایل اساتید

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس