دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

اساتید دانشگاه

شما اینجا هستید

تصویر احسان جمشیدی
احسان جمشیدی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر علیرضا مرتضائی
علیرضا مرتضایی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر شاهرخ رنجبر بهادری
دکتر شاهرخ رنجبر بهادری
مشخصات استاد: پروفایل اساتید

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس