دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

اساتید دانشگاه

شما اینجا هستید

تصویر محمدعلی عالمی
محمد علی عالمی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر احد عابدینی اسفهلانی
احد عابدینی اسفهلانی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر سارا عابدیان
سارا عابدیان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر محمد طلوع عسکری
محمد طلوع عسگری
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر فاطمه طرفی
فاطمه طرفی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر وحید طاهری
وحید طاهری
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر سروش صفاخواه
سروش صفا خواه
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر مستوره صداقت
مستوره صداقت
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر آرش صباغی
ارش صباغی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر حمیدرضا صالحیان
حمید رضا صالحیان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر علیرضا صابریان
علیرضا صابریان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر محمدرضا شهاب
محمد رضا شهاب
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر مهدی شریف نیای دیزبنی
مهدی شریف نیای دیزبنی Mahdi Sharifnia --- ایمیل: sharifnia.mehdi@gmail.com --- آدرس وبلاگ: sharifniamehdi.blogfa.com
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر محمدعلی شریعت
محمد علی شریعت
مشخصات استاد: پروفایل اساتید

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس