دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

اساتید دانشگاه

شما اینجا هستید

تصویر محمود براتی
محمود براتی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر علی اکبر امین بیدختی
علی اکبر امین بیدختی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر محمدجعفر احمدقرابی
محمدجعفر احمد قرابی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر سارا ربیعی
سارا ربیعی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر سعید کامیابی
سعید کامیابی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر ابوالفضل دانائی
ابوالفضل دانایی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر محمد فروغی جباری
محمد فروغی جباری
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر نقی فاضلی
نقی فاضلی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر رضا کهساری
حجت الاسلام رضا کهساری
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر امیر علی نقی زاده ابیازنی
امیر عتی نقی زاده ابیازنی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر مهرداد عضوامینیان
مهرداد عضو امینیان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر محمد عزیزالدین
محمد عزیز الدین
مشخصات استاد: پروفایل اساتید

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس