دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

اساتید دانشگاه

شما اینجا هستید

تصویر سید عبدالله حیدریه
سید عبدالله حیدریه
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر علی حیدری
علی حیدری
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر طاهره حدادی
طاهره حدادی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر یاشار جوادی
یاشار جوادی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر گلناز پیوندی
گلناز پیوندی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر شمسی پارسا
شمسی پارسا
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر سمانه بهرامیان
سمانه بهرامیان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر محمود براتی
محمود براتی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر علی اکبر امین بیدختی
علی اکبر امین بیدختی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر محمدجعفر احمدقرابی
محمدجعفر احمد قرابی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر سارا ربیعی
سارا ربیعی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر سعید کامیابی
سعید کامیابی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس