دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

اساتید دانشگاه

شما اینجا هستید

تصویر پیام سلطانی
پیام سلطانی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر علی سلامت منش
علی سلامت منش
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر سیف الله سعدالدین
سیف الله سعدالدین
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر رضا زیاری
رضا زیاری
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر محمدرضا زندمقدم
محمدرضا زندمقدم
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر خلیل زمانی کاسمانی
خلیل زمانی کاسمانی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر سید محمد زرگر
سید محمد زرگر
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر فاطمه رهبری
فاطمه رهبری
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر محمد روحانی مقدم
محمد روحانی مقدم
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر مهدی رفیعی
مهدی رفیعی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر محمد رشیدی
محمد رشیدی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر اسرافیل رشدی دیزجیکان
اسرافیل رشدی دیزجیکان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر مهدی درخشندی
مهدی درخشندی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر محمدحسین داورپور
محمدحسین داورپور
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر علی خیرالدین
علی خیرالدین
مشخصات استاد: پروفایل اساتید

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس