دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

اساتید دانشگاه

شما اینجا هستید

تصویر افشین معمارزاده
افشین معمارزاده
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر هدی معدنی
هدی معدنی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر آمنه معاضدیان
آمنه معاضدیان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر حسین مرادی نسب
حسین مرادی نسب
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر احمد مبینی پور
احمد مبینی پور
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر سعیده لطفی محمدآباد
سعیده لطفی محمدآباد
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر علی گل افشار
علی گل افشار
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر محمد کریمی
محمد کریمی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر زینب کرکه آبادی
زینب کرکه آبادی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر پرویز قزوینیان
پرویز قزوینیان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر سمانه قدس
سمانه قدس
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر مهری فیروزه
مهری فیروزه
مشخصات استاد: پروفایل اساتید

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس