دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

اساتید دانشگاه

شما اینجا هستید

تصویر هادی کارگر شریف آباد
هادی کارگر شریف آباد
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر محمدحسین ثقفی
محمدحسین ثقفی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر سید جمال الدین دریا باری
سید جمال الدین دریا باری
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر ابوالفضل کرمی
ابوالفضل کرمی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر امیر یلفانی
امیر یلفانی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر بهرام یغمایی
بهرام یغمایی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر هادی همتیان
هادی همتیان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر سید مهیار هاشمی هزاوه
سید مهیار هاشمی هزاوه
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر یونس وکیل الرعایا
یونس وکیل الرعایا
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر محمود نیکخواه شهمیرزادی
محمود نیکخواه شهمیرزادی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر سمیه مومنی
سمیه مومنی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر سید فرهود موسوی زاده
سید فرهود موسوی زاده
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر ودیهه ملاصالحی
ودیهه ملاصالحی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر محسن معماریان
محسن معماریان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس