اساتید دانشگاه

شما اینجا هستید

تصویر رازی
فرشاد فائزی رازی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
هادی کارگر شریف آباد
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
محمدحسین ثقفی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
سید جمال الدین دریا باری
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
ابوالفضل کرمی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
نادر خالصی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
بهزاد چهکندی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
امیر یلفانی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
بهرام یغمایی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
هادی همتیان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
سید مهیار هاشمی هزاوه
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
یونس وکیل الرعایا
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
محمود نیکخواه شهمیرزادی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
حسین نجاتی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس