دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

لیست کارکنان

 

 شماره تماس تلفن خانه دانشگاه : 49-02333654040

فایل PDF شماره تماس بخشهای مختلف دانشگاه را از اینجا دانلود نمائید

لیست پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

مجید خضری نژاد
نگهبان

مستقیم :33654050

داخلی :3400

محمد فروغی جباری
رئیس اداره ازمایشگاهها وکارگاهها

مستقیم :...

داخلی : 3439-3438

مریم حسن نو
کارشناس دبیرخانه

مستقیم:33654036

داخلی:3031

رحمان غایبی
کارگزین

مستقیم :...

داخلی :3009

سید جواد حسینی جوینی
نگهبان

مستقیم: 33654050

داخلی : 3400

محمد ابراهیم امینی پور
نگهبان

مستقیم:33654050

داخلی : 3400

علی صادقی شلی
متصدی انتظامات برادران

مستقیم ...

داخلی : 3400

مجتبی رحیمیان
نگهبان

مستقیم : 33654050

داخلی : 3400

جمشید رئیسیان
نگهبان

مستقیم :33654050

داخلی :3400

سعید صولت
نگهبان

مستقیم :33654050

داخلی : 3400

محمد نصیری
مسئول اموال

مستقیم :33654017

داخلی :3284

پروانه مومن
کارشناس صندوق رفاه

مستقیم :....

داخلی :3014

اکبر خیرخواهان
کاردان اموردانشجویی

مستقیم : 33654025

داخلی : 3220

امیر مداح
مسئول تدارکات

مستقیم :33654031

داخلی : 3002

امین رستمی
کارشناس آموزش علوم انسانی

مستقیم : ....

داخلی :3302

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس