دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

لیست کارکنان

 

 شماره تماس تلفن خانه دانشگاه : 49-02333654040

فایل PDF شماره تماس بخشهای مختلف دانشگاه را از اینجا دانلود نمائید

Share

لیست پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

دکتر سعید کامیابی
رئیس دانشکده علوم انسانی

مستقیم:33654239

داخلی: 3338

مصطفی خیرخواهان
مسئول خوابگاه و رفاه دانشجویان

مستقیم:.33654055

داخلی: 3220

قربانعلی مومن
کارشناس پژوهش

مستقیم :.33654027

داخلی :3238

امنه قربانی
کارشناس تربیت بدنی خواهران

مستقیم :33654033

داخلی: 3401

محسن سهرابی
رئیس آموزش علوم انسانی

داخلی: 3248

ابراهیم کاشی
رئیس دایره امتحانات

مستقیم :33654052

داخلی :3312

حسن رستم زاده
کارشناس آموزش

مستقیم :33654040-49

داخلی :3360

حمید مولایی
کارشناس روابط عمومی

مستقیم : 33654037

داخلی 3268

احمد عالیشاه
کارشناس پژوهش

مستقیم:33654040-49
داخلی:

مجتبی دهرویه
مدیر اداری و منابع انسانی

مستقیم : 33654022

داخلی : 3056

روح ا... داودی
مسئول دفتر معاون دانشجویی

مستقیم :33654029

داخلی : 3219

علی رستمی
دایره امتحانات

مستقیم :33654052

داخلی:3312

سبحان نیک نفس
متصدی انتظامات برادران

مستقیم :...

داخلی :3400

حسن نوری
مدیر حراست

مستقیم:33654240

داخلی :3265

علی مزینانی
بایگانی

مستقیم:..

داخلی: 3489

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس