دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

لیست کارکنان

 

 شماره تماس تلفن خانه دانشگاه : 49-02333654040

فایل PDF شماره تماس بخشهای مختلف دانشگاه را از اینجا دانلود نمائید

Share

لیست پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

حسینعلی ساکت
خدمتگذار

مستقیم:..

داخلی:...

نقی میرآخوری
خدمتگذار

مستقیم:...

داخلی:...

سید محسن نجاتی
خدمتگذار

مستقیم:...

داخلی:...

علی پهلوانی نژاد
متصدی فضای سبز

مستقیم:...

داخلی:3361

هادی افراشته
متصدی فضای سبز

مستقیم:...

داخلی:...

ولی الله امیرجان
متصدی فضای سبز

مستقیم :...

داخلی:3361

علی باستانی
تاسیسات

مستقیم:...

داخلی:3431

علی منصوری
تاسیسات

مستقیم:....

داخلی :3320

ابوالفضل هدایت
تاسیسات

مستقیم:..

داخلی 3431

جواد رضوانی
مدیر پژوهش

مستقیم:33654026

داخلی:3244

فاطمه مشتاقی
متصدی امور فارغ التحصیلان

مستقیم :.......

داخلی:3205

بهنوش خلیلی نژاد
کارشناس امور فارغ التحصیلان

مستقیم : .......

داخلی :3202

سید مهدی صفوی
مدیر دانشچویی

مستقیم:....

داخلی : 3216

اسماعیل قربانی
خدمتگذار

مستقیم:...

داخلی:..3448.

علی اصغرمحسنی
خدمتگزار علوم انسانی

مستقیم : .....

داخلی :3332

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس