دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

لیست کارکنان

 

 شماره تماس تلفن خانه دانشگاه : 49-02333654040

فایل PDF شماره تماس بخشهای مختلف دانشگاه را از اینجا دانلود نمائید

Share

لیست پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

سید مظفر موسوی
کارشناس فرهنگ اسلامی

مستقیم:...

داخلی : 3110

محمد رضا لوافیان
مسئول نقلیه

مستقیم:...

داخلی : 

ابوالحسن عنایت زاده
مدیر امور مالی

مستقیم :33654017

داخلی:3011

علی ضمیری
مدیر اطلاعات امار

مستقیم : 33654051

داخلی : 3335

دکتر محمد روحانی مقدم
معاون دانشجویی

مستقیم : 33654029

داخلی : 3214

کلثوم افضلی
خدمتگذار

مستقیم:...

داخلی:...

مجتبی دهرویه
مدیر آموزش

مستقیم : 33654028

داخلی : 3128

مرضیه دامغانی
مسئول دفتر معاون مالی اداری

مستقیم :33654021

داخلی : 3029

فرامرز زیاری
رئیس اداره فارغ التحصیلان

مستقیم:....

داخلی :3194

محمدرضا شهاب
معاون اداری ومالی

مستقیم : 33654021

داخلی : 3030

حسن رستم زاده
مسئول تربیت بدنی

مستقیم :33654233

داخلی :

فاطمه مومنی
بایگانی اموزش

مستقیم : 33654019

داخلی :3489

دکتر سعید کامیابی
رئیس دانشکده علوم انسانی

مستقیم:33654239

داخلی: 3338

مصطفی خیرخواهان
مسئول خوابگاه و رفاه دانشجویان

مستقیم:.33654055

داخلی: 3220

قربانعلی مومن
کارشناس پژوهش

مستقیم :.33654027

داخلی :3238

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس