دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

لیست کارکنان

 

 شماره تماس تلفن خانه دانشگاه : 49-02333654040

فایل PDF شماره تماس بخشهای مختلف دانشگاه را از اینجا دانلود نمائید

Share

لیست پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

علی پهلوانی نژاد
متصدی فضای سبز

مستقیم:...

داخلی:3361

هادی افراشته
متصدی فضای سبز

مستقیم:...

داخلی:...

ولی الله امیرجان
متصدی فضای سبز

مستقیم :...

داخلی:3361

علی باستانی
تاسیسات

مستقیم:...

داخلی:3431

علی منصوری
تاسیسات

مستقیم:....

داخلی :3320

ابوالفضل هدایت
تاسیسات

مستقیم:..

داخلی 3431

جواد رضوانی
مدیر پژوهش

مستقیم:33654026

داخلی:3244

فاطمه مومنی
بایگانی اموزش

مستقیم : ...

داخلی :3368

دکتر احد عابدینی
مدیر تحصیلات تکمیلی

مستقیم:....

داخلی:3116

فاطمه مشتاقی
متصدی امور فارغ التحصیلان

مستقیم :.......

داخلی:3205

مهدی رمضانی
رئیس اداره فارغ التحصیلان

مستقیم:....

داخلی :3194

بهنوش خلیلی نژاد
کارشناس امور فارغ التحصیلان

مستقیم : .......

داخلی :3202

سید مهدی صفوی
مدیر دانشچویی

مستقیم:....

داخلی : 3216

پروانه مومن
کارشناس برنامه و بودجه

مستقیم :....

داخلی :3410

محمد رحمتی علائی
مسول دفتر معاون پژوهش

مستقیم "...33654030داخلی:.3236.

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس