دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

لیست کارکنان

 

 شماره تماس تلفن خانه دانشگاه : 49-02333654040

فایل PDF شماره تماس بخشهای مختلف دانشگاه را از اینجا دانلود نمائید

Share

لیست پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

سکینه عرب حسن ابادی
متصدی انتظامات خواهران

مستقیم :...

داخلی : 3333

علی صادقی شلی
متصدی انتظامات برادران

مستقیم ...

داخلی : 3333

امیر رحمتی علایی
نگهبان

مستقیم : 33654050

داخلی :3001

سبحان نیک نفس
متصدی انتظامات برادران

مستقیم :...

داخلی :3333

مجتبی رحیمیان
نگهبان

مستقیم : 33654050

داخلی : 3001

جمشید رئیسیان
نگهبان

مستقیم :33654050

داخلی :3001

مجید ذوالفقاری
مسئول سایت

مستقیم:...

داخلی : 3349

یعقوب اکبری
سرپرست نگهبانی

مستقیم : 33654050

داخلی : 3001

محمد ابراهیم امینی پور
نگهبان

مستقیم:33654050

داخلی : 3001

علی باصری
نگهبان

مستقیم: ...

 داخلی :3001

مجید خضری نژاد
نگهبان

مستقیم :33654050

داخلی :3001

مجید دوست محمدی
نگهبان

مستقیم:33654050

داخلی : 3001

حسن قدس نژاد
نگهبان

مستقیم:33654050

داخلی : 3001

قدمعلی زورمند
خدمتگزار

مستقیم:...

داخلی:..

محمد نصیری
حسابدار

مستقیم :33654017

داخلی :3007

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس