دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

لیست کارکنان

 

 شماره تماس تلفن خانه دانشگاه : 49-02333654040

فایل PDF شماره تماس بخشهای مختلف دانشگاه را از اینجا دانلود نمائید

Share

لیست پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

مجید ذوالفقاری
مسئول سایت

مستقیم:...

داخلی : 3349

یعقوب اکبری
سرپرست نگهبانی

مستقیم : 33654050

داخلی : 3001

محمد ابراهیم امینی پور
نگهبان

مستقیم:33654050

داخلی : 3001

علی باصری
نگهبان

مستقیم: ...

 داخلی :3001

مجید خضری نژاد
نگهبان

مستقیم :33654050

داخلی :3001

مجید دوست محمدی
نگهبان

مستقیم:33654050

داخلی : 3001

حسن قدس نژاد
نگهبان

مستقیم:33654050

داخلی : 3001

محمد نصیری
حسابدار

مستقیم :33654017

داخلی :3007

زهره قارونی اصفهانی
کارشناس اموزش (lمدیریت)

مستقیم :...

داخلی : 3357

رمضان اعوانی
کارشناس اموزش

مستقیم:...

داخلی : 3394

میترا رهگشای
کارشناس اموزش

مستقیم:...

داخلی: 3378

منصوره کاشفی
کارشناس آموزش ( مدیریت)

مستقیم:...

داخلی: 3359

مهدی شاهورانی سمنانی
مسئول سایت فنی 2

مستقیم:...

داخلی: 3377

ام لیلا چارپاشلو
خدمتگزار

مستقیم:...

داخلی:...

صدیقه احمدی
خدمتگزار

مستقیم:..

داخلی:...

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس