دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

لیست کارکنان

 

 شماره تماس تلفن خانه دانشگاه : 49-02333654040

فایل PDF شماره تماس بخشهای مختلف دانشگاه را از اینجا دانلود نمائید

Share

لیست پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

ابوالفضل معصومی
انتظامات

مستقیم:...

داخلی:3333

محمد فروغی جباری
رئیس اداره ازمایشگاهها وکارگاهها

مستقیم :...

داخلی : 3439

حمیده انگار نویس
کارشناس ازمایشگاه (مامایی و پرستاری)

مستقیم : ...

داخلی 3321

مهدی بختیاری
کارشناس کارگاه اتوماتیک

مستقیم :...

داخلی : 3073

سعید صولت
نگهبان

مستقیم :33654050

داخلی : 3001

مصطفی فخاریان
کارشناس کارگاه ماشین ابزار

مستقیم :..

داخلی : 3068

حمید رضا ارغوان
رئیس دانشکده فنی 1

مستقیم :33654235

داخلی : 3500

روح ا... داودی
مسعول سایت دانشکده فنی 1

مستقیم :...

داخلی : 3438

رضا صفائیان
کاردان کارگاه ریخته گری

مستقیم ...

داخلی :3064

فرانک مصطفائی علائی
کارشناس کتابداری

مستقیم : ...

داخلی : 3466

مریم تیموری
کارشناس کتابداری

مستقیم :...

داخلی : 3325

پدرام رایگان
مسئول دفتر معاون مالی اداری

مستقیم :33654021

داخلی : 3029

مریم حسن نو
ماشین نویس

مستقیم:33654036

داخلی:3031

محمدعلی اسیری سرخه
متصدی تدارکات

مستقیم : 33654031

داخلی : 3002

رحمان غایبی
مسئول انبار

مستقیم :...

داخلی :3072

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس