لیست کارکنان

Share

لیست پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

احمد عالیشاه
هماهنگی کلاس ها

مستقیم:33654053
داخلی:3337

علی صادقی
نگهبان

مستقیم:33654050
داخلی:3001

امین رستمی
مسئول دفتر رئیس دانشکده فنی 1

مستقیم : ....

داخلی :3482

علی فائض
معاون اداری ومالی

مستقیم : 33654021

داخلی : 3030

دکتر مهدی سلطانی فر
معاون دانشجویی

مستقیم : 33654029

داخلی : 3214

حمید مولایی
کارشناس روابط عمومی

مستقیم : 33654037

داخلی 3372

مهدی فرزاد
امور مالی

مستقیم : 33654017

داخلی : 3018

علی اصغرمحسنی
خدمتگزار

مستقیم : .....

داخلی :3332

سعید قادری فر
کاردان عمران

مستقیم : 33654018

داخلی : ......

الیاس تورانی
ابدارچی

مستقیم : ....

داخلی : ....

سید احمد کیا
دفتر جذب هیئت علمی

مستقیم: 33654054

داخلی: 3125

علی دوستی
کارشناس تربیت بدنی

مستقیم33654023

داخلی 3401

مجید خدائی
مدیر طرح برنامه و بودجه

مستقیم: 33654232

داخلی : 3294

مرتضی بیطرف
کتابدار فنی مهندسی 2

مستقیم: ...

داخلی : 3390

محسن علیان نژاد
مسئول سایت

مستقیم :...

داخلی :3233

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس