دفترچه راهنمای آزمون سراسری سال 97 دانشگاه آزاد اسلامی

به اطلاع  شرکت کنندگان آزمون سراسری سال 1397 که مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه آزاد اسلامی شده اند، می رساند برای اطلاع از رشته های موجود در دفترچه راهنمای انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی کلیک نمائید. همچنین زمان و نحوه انتخاب رشته دوره فوق از طریق سامانه اطلاع رسانی روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش به نشانیsanjesh.iau.ac.ir و پیام رسان سروش iau.sanjesh @  و پیام رسان ایتا iau_sanjesh @ متعاقباً اعلام خواهد شد .

شایان ذکر است  در گذشته امکان  انتخاب20 رشته / محل وجود داشت که برای سال 1397 امکان 100 انتخاب رشته / محل وجود دارد.  

Share