آزمون جامع رشته های فنی تیرماه 97

                                                                                              تاریخ برگزاری امتحان جامع مقطع دکترای تخصصی نیمسال دوم سال تحصيلي 97– 1396

گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

رشته

روز

تاریخ

8 صبح

بعد از ظهر

 

کامپیوتر – نرم افزار

ورودی 94

سه شنبه

97/04/12

داده کاوی، سیستم های فازی

نظریه پیچیدگی،  کامپایلر پیشرفته

 

چهارشنبه

(شفاهی)

97/04/13

 

-

داده کاوی، سیستم های فازی،  نظریه پیچیدگی،  کامپایلر پیشرفته

 

کامپیوتر – نرم افزار

ورودی 95

سه شنبه

97/04/12

مدیریت پایگاه دانش، پردازش موازی

کامپایلر پیشرفته، آزمون نرم افزار

 

چهارشنبه

(شفاهی)

97/04/13

-

مدیریت پایگاه دانش، پردازش موازی،  کامپایلر پیشرفته، آزمون نرم افزار

 

کامپیوتر – معماری کامپیوتر

ورودی 94

سه شنبه

97/04/12

معماری سیستم های موازی،  طراحی مدارهای آسنکرون

فرآیندهای اتفاقی،  طراحی مدارهای مجتمع دیجیتال پرسرعت

 

چهارشنبه

(شفاهی)

97/04/13

-

معماری سیستم های موازی،  طراحی مدارهای آسنکرون،  فرآیندهای اتفاقی،  طراحی مدارهای مجتمع دیجیتال پرسرعت

 

 

                                                                                        تاریخ برگزاری امتحان جامع مقطع دکترای تخصصی نیمسال دوم سال تحصيلي 97– 1396

گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

رشتهتحصیلی

روز

تاريخ

8

10

13

15

 

مهندسی عمران سازه

سه شنبه

97/04/12

مکانیک جامدات

قابلیت اعتماد سازه

مهندسی زلزله

ساختمانهای بلند

چهارشنبه

97/04/13

آزمون شفاهی

 

                                                                                                تاریخ برگزاری امتحان جامع مقطع دکترای تخصصی نیمسال دوم سال تحصيلي 97– 1396

گروه مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

مهندسی معماری

سه شنبه

97/04/12

1. شیوه های آموزش و طراحی در معماری (9/30-8)

2. اقلیم و معماری

(11- 9/30)

3. معماری معاصر (نظریه­ها و مکاتب) (12/30- 11)

4. معماری و طبیعت

(14- 12/30)

 

 

 

                                                                                         تاریخ برگزاری امتحان جامع مقطع دکترای تخصصی نیمسال دوم سال تحصيلي 97– 1396

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان-برق

رشته تحصیلی

روز

تاريخ

ساعت    8  صبح

ساعت   11  صبح

آزمون شفاهی

برق-قدرت

سه شنبه

97/04/12

توزیع انرژی الکتریکی

(دکتر طلوع عسکری)

برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی

(دکتر طلوع عسکری)

97.04.13

ساعت 14

(دکتر طلوع-دکتر امیراحمدی- دکتر خالصی -دکتر قدس)

چهارشنبه

97/04/13

اقتصاد انرژی الکتریکی

(دکتر امیراحمدی)

1. دینامیک غیرخطی سیستمهای قدرت

2.تجدید ساختار در سیستمهای قدرت (95)

(دکتر امیراحمدی)

 

                                                                                    تاریخ برگزاری امتحان جامع مقطع دکترای تخصصی نیمسال دوم سال تحصيلي 97– 1396

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان-مكانيك

 

رشته تحصیلی

روز

تاريخ

ساعت 9

ساعت 13

آزمون شفاهی

مهندسی مکانیک

(تبدیل انرژی)

سه شنبه

97/04/12

سیالات

انتقال حرارت

 

چهارشنبه

97/04/13

ترمودینامیک

-

 

 

 

Share