آزمون جامع رشته دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تیرماه 97

تاریخ برگزاری امتحان جامع مقطع دکترای تخصصی نیمسال دوم سال تحصيلي 97– 1396

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

 

رشته تحصیلی

روز

تاريخ

ساعت 9صبح

ساعت   13  عصر

آزمون شفاهی

مدیرت خدمات بهداشتی و درمانی

سه شنبه

1397/04/12

تحلیل تئوری های مدیریت

اقتصاد بهداشت و بیمه

استراتژی های توسعه ملی و برنامه ...

سمینارسازمان و مدیریت مراکز بهداشتی و ...

 

 
Share