دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

آیا با ارایه دروس در ترم تابستان موافقید ؟

این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهرایالگوی زمانیصعودی
5.126.213.93بلیدی 29, 1396 - 20:45
31.7.85.53خیردی 29, 1396 - 13:53
91.107.171.118بلیدی 28, 1396 - 12:50
77.42.64.182بلیدی 26, 1396 - 10:26
5.28.222.17خیردی 23, 1396 - 01:30
5.126.120.245بلیدی 23, 1396 - 01:02
83.123.227.76بلیدی 22, 1396 - 12:35
88.202.182.25بلیدی 21, 1396 - 10:27
172.104.243.54بلیدی 21, 1396 - 08:34
5.28.251.46بلیدی 21, 1396 - 02:40
192.111.142.15بلیدی 21, 1396 - 01:18
5.28.222.24بلیدی 20, 1396 - 23:10
23.239.16.170بلیدی 20, 1396 - 21:21
5.117.139.28بلیدی 20, 1396 - 20:01
31.58.29.252بلیدی 20, 1396 - 19:48
5.73.111.85بلیدی 20, 1396 - 19:48
5.160.15.30بلیدی 20, 1396 - 16:43
2.191.159.184خیردی 20, 1396 - 14:53
5.112.73.140بلیدی 15, 1396 - 19:47
31.57.126.154بلیدی 14, 1396 - 20:35

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس