دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

آیا با ارایه دروس در ترم تابستان موافقید ؟

این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهرایالگوی زمانیصعودی
31.57.137.204بلیتیر 6, 1398 - 11:43
92.242.194.66خیرخرداد 21, 1398 - 20:32
217.60.204.175بلیاردیبهشت 30, 1398 - 10:46
198.50.180.180خیراسفند 5, 1397 - 22:21
158.69.17.231خیربهمن 17, 1397 - 18:47
87.236.212.219بلیدی 22, 1397 - 17:12
5.239.217.126بلیدی 10, 1397 - 00:30
178.21.41.138خیرآبان 23, 1397 - 09:01
2.180.224.116بلیآبان 18, 1397 - 10:16
5.239.237.112خیرمهر 7, 1397 - 16:23
109.125.166.122بلیشهریور 31, 1397 - 23:30
37.10.64.120بلیتیر 23, 1397 - 11:42
92.50.45.253بلیخرداد 23, 1397 - 15:02
31.57.130.153بلیخرداد 21, 1397 - 11:23
94.102.59.119بلیخرداد 4, 1397 - 13:43
2.178.73.161بلیاسفند 26, 1396 - 20:09
2.178.128.204خیراسفند 5, 1396 - 10:48
5.124.9.173بلیبهمن 10, 1396 - 09:49
5.126.213.93بلیدی 29, 1396 - 20:45
31.7.85.53خیردی 29, 1396 - 13:53

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس