دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

آیا با ارایه دروس در ترم تابستان موافقید ؟

این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهرایالگوی زمانیصعودی
178.21.41.138خیرنوامبر 14, 2018 - 09:01
2.180.224.116بلینوامبر 9, 2018 - 10:16
5.239.237.112خیرسپتامبر 29, 2018 - 16:23
109.125.166.122بلیسپتامبر 22, 2018 - 23:30
37.10.64.120بلیژوئیه 14, 2018 - 11:42
92.50.45.253بلیژوئن 13, 2018 - 15:02
31.57.130.153بلیژوئن 11, 2018 - 11:23
94.102.59.119بلیمی 25, 2018 - 13:43
2.178.73.161بلیمارس 17, 2018 - 20:09
2.178.128.204خیرفوریه 24, 2018 - 10:48
5.124.9.173بلیژانویه 30, 2018 - 09:49
5.126.213.93بلیژانویه 19, 2018 - 20:45
31.7.85.53خیرژانویه 19, 2018 - 13:53
91.107.171.118بلیژانویه 18, 2018 - 12:50
77.42.64.182بلیژانویه 16, 2018 - 10:26
5.28.222.17خیرژانویه 13, 2018 - 01:30
5.126.120.245بلیژانویه 13, 2018 - 01:02
83.123.227.76بلیژانویه 12, 2018 - 12:35
88.202.182.25بلیژانویه 11, 2018 - 10:27
172.104.243.54بلیژانویه 11, 2018 - 08:34

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس