دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

راهنماها و روال ها

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ

 


سوالات

پاسخها

1-اطلاع از اعلام نتایج آزمون ها از چه طریق امکان پذیر می باشد؟

.....................................................................................................

برای اطلاع از اعلام نتایج آزمون به سایت www.azmoon.com مراجعه فرمایید

.................................................................................................

2-جهت شرکت در تکمیل ظرفیت از چه طریق باید اقدام نمائیم؟

.................................................................................................

اعلام ثبت نام در تکمیل ظرفیت در اختیار مرکز آزمون می باشد و داوطلبان میتوانند این مورد را ازسایت مرکز آزمون پیگیری نمایند .

.................................................................................................

3-زمان و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمونها چگونه می باشد ؟

.................................................................................................

جهت دریافت کارت ورود به جلسه هرآزمون 3 روزقبل از برگزاری آزمون به سایت www.azmoon.org مراجعه فرمایید.

.................................................................................................

4-ویرایش اطلاعات ثبت نامی به چه صورت می باشد ؟

.................................................................................................

اطلاعات فردی در باجه رفع نقص همزمان با توزیع کارت اصلاح میگردد اما جهت تغییر حوزه و رشته /شهر امکان ویرایش وجود ندارد.

........................................................................................

 

5-مدارک لازم جهت ثبت نام در دانشگاه چیست؟

 

 

..................................................................................................

اصل شناسنامه به همراه 2 سری تصاویر از صفحات شناسنامه-اصل کارت ملی به همراه 2 سری تصاویر آن
عکس4*3 (12قطعه) 
اصل مدرک پایه بسته به نوع مقطع تحصیلی دانشگاهی به همرا دو سری تصویر از آن :
اصل مدرک پایه                                      
مدرک نظام وظیفه مختص برادران 
شهریه براساس مصوبه مربوطه

........................................................................................

6-افرادیکه در آزمون پذیرفته شده اند تاچه زمانی باید ثبت نام نمایند؟

 

........................................................................................

 تاریخ ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسلامی سمنان درصفحه اصلی وب سایت دانشگاه 
(www.semnaniau.ac.ir) درج می گردد.

........................................................................................

7- نحوه پر کردن فرمهای ورودی اطلاعات چگونه می باشد؟

........................................................................................

راهنمای طریقه تکمیل فرمهای ثبت نامی در صفحه اصلی وب سایت دانشگاه (www.semnaniau.ac.ir) درج گردیده شده است..

........................................................................................

8-شرایط ورود به دانشگاه چگونه است؟

........................................................................................

پذیرفته شدن در آزمون ورودیهای هر مقطع ،نداشتن منع قانونی ازنظرنظام وظیفه برای افراد ذکور،داشتن گواهینامه 
پایان تحصیلات برای مقطع قبلی هرآزمون

........................................................................................

9-نحوه ثبت نام بدون آزمون چگونه می باشد؟

........................................................................................

پس از اعلام ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاداسلامی که درشهریورماه وبهمن ماه میباشد داوطلب درسایت مرکزآزمون www.azmoon.org ثبت نام نموده و کد رهگیری در یافت می نماید ، سپس طبق زمانبندی که از سایت دانشگاه آزاد اسلامی سمنان اعلام می گردد برای ثبت نام به دانشگاه مراجعه می نماید.

........................................................................................

10-تفاوت کاردانی پیوسته و ناپیوسته در چیست؟

........................................................................................

کاردانی پیوسته شامل دانش آموختگانی است که بدون گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده باشند . 
کاردانی ناپیوسته شامل دانش آموختگان که پس از گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده باشند

........................................................................................

11-هر سال تحصیلی چگونه تعریف می شود؟

.................................................................................................

هرسال تحصیلی مرکب از دو نیمسال ویک دوره تابستان می باشد که هر نیمسال شامل16 هفته و دوره تابستان شامل 8
هفته می باشد که دوره تابستان جزو مدت آموزشی محسوب نمی شود.

.................................................................................................

 

12 حداکثر واحد انتخابی در هر ترم (کاردانی و کارشناسی) چگونه است؟

 

.................................................................................................

دانشجویانی که میانگین ترمی آنها کمتر از 12 می باشد مجاز به انتخاب حداکثر 14 واحد درسی در نیمسال بعد می باشند
دانشجویانی که میانگین ترمی آنها بین 12 تا 16/99باشد مجاز به انتخاب حداکثر 20 واحد درسی در نیمسال بعدمی باشند 
دانشجویانی که میانگین ترمی آنها 17 و بالاتر باشد مجازبهانتخابحداکثر 24 واحددرسیدرنیمسالبعدمیباشند
تبصره: دانشجویانترمآخرحتیدرصورتمشروطیدرترمقبل،مجازبهانتخابحداکثر 24 واحددرسیدرنیمسالبعدمیباشند.
اخذدروسوصایاوروخوانیقرآنکریمعلاوهبرتعدادواحدهایفوقالذکردرنیمسالبلامانعاست

.................................................................................................

13-حداقل واحد انتخابی دانشجو  (کاردانی وکارشناسی)چگونه است؟

.................................................................................................

دانشجو موظف به اخذ حداقل 12 واحد (با احتساب وصایا و روخوانی قرآن)می باشد.

.................................................................................................

14-دروسی که دانشجو باید طی دوره تحصیلی خود اخذ نمایدچه دروسی می باشد

.................................................................................................

دروس مربوط به هر رشته در چارت دروس در وب سایت دانشگاه (www.semnaniau.ac.ir)  // آموزشی -دانشجویی
//چارت آموزشی //موجود می باشد . به دانشجویان توصیه میگردد حتی المقدور طبق چارت دروس خود را اخذ نمایند

.................................................................................................

15-چنانچه دانشجوئی 2 درس همنیاز راباهم اخذ نمایدو یکی از آنها را نگذراند،وضعیت درس دیگر چگونه است؟

.................................................................................................

مردودی در یکی از دروس هم نیاز باعث حذف درس دیگر نمی شود ویا به عبارتی نمرات دروس همنیاز مستقل از هم میباشد ولی این دروس هنگام اخذ باید هم زمان اخذ گردند.

.................................................................................................

 

 

16-شرایط اخذ درس کارآموزی چیست؟

 

.................................................................................................

در صورتی که دانشجویان دوره کاردانی بدون احتساب دروس پیشنیاز حداقل 60واحد درسی را بگذرانند مجاز به اخذ 
درس کارآموزی هستند
درصورتی که دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته بدون احتساب دروس جبرانی حداقل 60 واحد درسی را بگذرانند مجاز به اخذ درس کارآموزی هستند
در صورتی که دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته بدون احتساب دروس پیشنیاز حداقل 100 واحد درسی را بگذرانند مجاز به اخذ درس کارآموزی هستند
در صورتی که دانشجو غیر ترم آخر درس کارآموزی اخذ نماید نمی تواند بیش از 16 واحد انتخاب کند . بهترین ترم جهت
اخذ کارآموزی ترم آخر می باشد

.................................................................................................

 

 

17-مراحل کارآموزی راشرح دهید.

 

 

.................................................................................................

1-اخذ واحد کارآموزی در زمان انتخاب واحد
2-مشخص نمودن قطعی و سریع محل گذراندن کارآموزی
3-اخذ نامه رزرو کارآموزی از اداره کل آموزش 
4-ارائه نامه کارآموزی ازدانشگاه به محل کارآموزی
5-ارائه نامه تایید شده محل کارآموزی به دانشکده جهت تایید و ثبت در سیستم
6-گرفتن نامه معرفی به کار از اداره کل آموزش
7-ارائه نامه شروع به کاربه محل کار آموزی
8-ارتباط با استادمربوطه در طی دوره کارآموزی

.................................................................................................

18-معادلسازی دروس به چه صورت می باشد؟

 

.................................................................................................

در صورتی که دانشجو قبل ازورود به تحصیلات دانشگاه دروسی را دردانشگاه آزاد اسلامی و یا مؤسسه آموزش عالی دیگری که مورد تأییدوزارت فرهنگ و آموزش عالی باشد گذرانده باشد،می تواند دروسی را که از نظر سر فصل و محتوی حداقل 80% تشابه به سر فصل داشته باشد و تعداد واحد درسی مشابه ای را داشته باشد را معادلسازی نماید . لازم به ذکر است نمره درس مورد نظر برای مقطع کاردانی و کارشناسی نباید از 12کمتر وبرایمقطعکارشناسیارشدنبایداز 14 کمترباشد .

.................................................................................................
 

19-حداکثرسنوات مجاز تحصیلی برای هر مقطع را مشخص کنید.

طبق بخشنامه آموزشی حداکثر سنوات تحصیلی در مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و همچنین کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد 2/5سال(5 ترم) و برای کارشناسی پیوسته 6سال (12 ترم) می باشد .
در ضمن میزان سنوات دانشجویان مشمول ، با توجه به مقررات نظام وظیفه تصمیم گیری می شود.

20-در صورتی که دانشجو معرفی به استاد اخذ نماید تاریخ فارغ التحصیلی ایشان چه تاریخی است

تاریخ اخذ معرفی به استاد تاریخ فارغ التحصیلی می باشد

21-شرایط اخذ دروس معرفی به استاد چگونه است؟

در صورتی که دانشجو کلیه دروس دوره را با موفقیت بگذراند و حداکثر 4 واحد درسی باقیمانده باشد می تواند درس یا 
دروس مورد نظر را خارج از تقویم دانشگاهی از طریق ارجاع به استاد بگذراند .
اخذ دروس وصایا و روخوانی قرآن کریم علاوه بر تعداد واحد های فوق الذکر درمعرفی به استاد بلا مانع است.

22-شرایط اخذ دروس پیشنیاز وابسته چگونه است؟

در صورتی که دانشجو ازیکدرسپیشنیازنمرهقبولینیاوردیاپسازشرکتدرکلاسهادرامتحانشرکتننمایدمجازاستدرسپیشنیازرابههمراهدرس وابسته به صورت همزمان اخذ نماید.

23-اخذ مرخصی تحصیلی دانشجو به چه صورت است؟

دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در طول تحصیل مجازبه اخذ2ترم طبق آیین نامه و1 ترم در موارد خاص ودانشجویان دوره کارشناسی پیوسته در طول تحصیل مجازبه اخذ 4 ترم طبق آیین نامه و 2ترم در مواردخاص استفاده از مرخصی هستند.مرخصی تحصیلی برای دانشجویا ن کارشناسی ارشد طبق آیین نامه 1 ترم و در موارد خاص
 3 ترمدیگرمیباشد.

 

24-درچه صورت دانشجو به دلیل مشروطی بیش از حد از ادامه تحصیل محروم می شود؟

دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی نا پیوسته که در 2 نیم سال مشروط شده باشندومیانگین کل بالاتر از10 داشته
 باشندتا زمانی که میانگین ترمی و کل آنها کمتر از 11 نشود اجازه ادامه تحصیل دارند در غیر این صورت اخراج آموزشی 
بوده و ادامه تحصیل آنهامنوط به مجوز از طرف کمیسیون موارد خاص می باشد.
دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته که در سه ترم متوالی و چهار ترم متناوب مشروط شده باشند و میانگین کل بالاتر از 10 داشته باشندتا زمانی که میانگین ترمی و کل آنها کمتر از 11 نشود اجازه ادامه تحصیل دارند در غیر این صورت اخراج آموزشی بوده و ادامه تحصیل آنهامنوط به مجوز از طرف کمیسیون موارد خاص می باشد.
دانشجویان دوره کارشناسیارشدکهدر 2 نیم سال مشروط شده باشنداخراج آموزشی بوده و در صورتی که میانگین کل آنها کمتر از 14 و بالاتر از 12 باشد طبق کمسیون موارد خاص فقط یک ترم دیگر با اخذ تعهد می توانند ادامه تحصیل دهند

25-حضور وغیاب دانشجو در کلاس درس چگونه است؟

دانشجو موظف به شرکت در 16 جلسه کلاس هر درس می باشد در صورت غیبت وی تا 3 جلسه موجه و بیش از 3 
جلسه باعث محرومیت دانشچو از شرکت در امتحان میشود.

 

 

26-شرایط اخذ دروس جبران معدل راشرح دهید؟

 

.....................................................................................................

اگر دانشجویی(کاردانی و کارشناسی) بعد از گذراندن کلیه دروس دوره ،میانگین کل نمراتش کمتر از 12 باشد موظف به
 اخذمجدد تعداد یازدروسزیر 12 خودبرای جبران معدل میباشد .ودانشجوییکه میانگین نمراتش بیشاز 12 
میباشد وتمایل دارد میانگین نمرات خود را افزایش دهد  .میتوانندازاین ماده استفاده نماید
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدنیزدرصورتیکه قبل ازدفاع ازپایان نامه خود میانگین نمراتشان کمتر از 14 باشد 
باید از قانون جبران معدل استفاده نمایند

.....................................................................................................

27-آیا تحصیل در دو محل دانشگاهی امکان پذیر است؟

.....................................................................................................

دانشجو همزمان حق ادامه تحصیل در بیش از یک رشته را ندارد . در صورت تخلف از ادامه تحصیل محروم و موظف به 
پرداخت هزینه انصراف می باشد

.....................................................................................................

28-تعداد واحد درسی مجاز جهت انتخاب دوره تابستان چگونه است؟

.....................................................................................................

حداکثرواحد های انتخابی مجاز برای دوره تابستان برای مقطع کاردانی و کارشناسی10 واحد وبرای ممتازین و فارغ التحصیلان 12 واحد درسی میباشد
حداکثرواحد های انتخابی مجاز برای دوره تابستان برای مقطع کارشناسی ارشد 6 واحد وبرای مقطع دکتری4 واحد می باشد

.....................................................................................................

29-تغییر رشته در دانشگاه آزاد چگونه است؟

.....................................................................................................

تغییر رشته تحصیلی صرفاً با شرکت در آزمون مجدد امکان پذیر می باشد.

.....................................................................................................

30-چگونه دانشجو میتواند از وضعیت تحصیلی خود ،واحدهای گذرانده و واحدهای باقیمانده مطلع گردد؟

.....................................................................................................

هردانشجو موظف است بعد از پایان هر ترم وضعیت نمرات خود را از طریق سایت بررسی نماید و در صورت تمایل ضمن اخذ کارنامه کلی از سایت به چک آن با سیلابس دروس خود از تعداد واحد های گذرانده و باقیمانده مطلع گرددو در صورت داشتن هرگونه سوال در این رابطه به کارشناس آموزش یامدیر گروه آموزشی مربوطه مراجعه نمایند.

.....................................................................................................

31-اقداماتی که دانشجویان ترم آخر موظف به انجام آن می باشند چیست؟

.....................................................................................................

دانشجویی که در ترم آخر مشغول به تحصیل می باشد موظف است بعد از گذشت 2 ماه ازترم نسبت به ارائه مدارک فراغت از تحصیل خود اقدام نماید .

.....................................................................................................

32-در صورتی که دانشجو نسبت به نمره اعلام شده پایان ترم اعتراض داشته باشد چگونه پیگیری نماید؟

.....................................................................................................

هر دانشجو در صورتی که نسبت به نمره اعلام شده خود اعتراض دارد می تواند حداکثر یک هفته بعد از اعلام نمره ،اعتراض خودرا از طریق سایت اعلام نماید در صورت وارد بودن اعتراض با هماهنگی استاد و معاونت آموزشی،اعتراض در شورای آموزشی دانشگاه مطرح میشود

.....................................................................................................

 

33- در خصوص اقدامات دانشجو برای شرکت در امتحانات توضیح دهید.

.....................................................................................................

هر دانشجو موظف است بر اساس اطلاعیه اعلام شده از طرف آموزش قبل از شروع امتحانات نسبت به در یافت کارت ورودبهجلسهاقدام نماید بدیهی است داشتن کارت ورود به جلسه در جلسه امتحان الزامی است.ضمناً هر دانشجو بعد از حضور در جلسه امتحان موظف به امضاء لیست حضور و غیاب می باشد در غیر این صورت دانشجو غایب محسوب می شود .

.....................................................................................................

34-نمرات تاچند روز پس از امتحان مشخص می گردد؟

.....................................................................................................

اساتید موظفند از یک هفته تا 10 روزپس از امتحان نمرات دانشجویان را تحویل اداره امتحانات داده تا وارد سایت گردد. مگر امتحانات دروسی که همرا ه با پروژه هستند و اساتید به دانشجویان برای تحویل آن فرصت داده باشند.

.....................................................................................................

35-شرایط اخراجی دانشجو را شرح دهید.

.....................................................................................................

دانشجویان در صورت مشروطی بیش از حد ویا اتمام سنوات آموزشی از دانشگاه اخراج می گردند

.....................................................................................................

 

 

36-روال انجام مراحل مهمانی ازسایر واحد هابه واحد قزوین را شرح دهید.

 

.....................................................................................................

1- ثبت شماره نامه در دبیرخانه واقع درساختمان اداری
2-ارائه کپی ازاصل مجوزو تحویل اصل آن به نقل و انتقالات واقع در طبقه دوم سالن ورزشی امینی
3-تکمیل نمودن فرم مشخصات در آموزش دانشکده 
4-مراجعه جهت گرفتن عکس دیجیتالی دراتاق سمعی بصری واقع در طبقه دوم سالن ورزشی امینی
5-واریز شهریه وتایید مالی
6-اخذ دروس توسط دانشجو از طریق اینترنت با شماره دانشجویی تعریف شده و رمز عبور(شماره شناسنامه یا کد ملی)

.....................................................................................................

 

37-روال انجام مراحل مهمانی از واحد قزوین به سایرواحدها راشرح دهید.

 

 

.....................................................................................................

1-تهیه 2سری کپی از اصل مجوز 
2-مراجعه به آموزش دانشکده جهت اخذ لیست دروس
3-تایید مالی
4-امضای معاونت آموزشی دانشگاه واقعدرساختماناداریطبقهدوم
5-دبیرخانهواقعدرساختماناداری
توجه : رعایتپیشنیازی،همنیازی،سقفواحدبهعهدهدانشجومیباشد.

.....................................................................................................

38-ثبت نام دانشجویان مهمان از چه زمانی آغاز می شود؟

.....................................................................................................

با مراجعه به سایت دانشگاه (www.semnaniau.ac.ir) آموزشی -دانشجویی//تقویم آموزشی// از تاریخ و مهلت ثبت نام دانشجویانمهمانمطلعشوید

.....................................................................................................

39-نحوه اخذ گواهی اشتغال به تحصیل چگونه است؟

.....................................................................................................

گرفتن گواهی اشتغال به تحصیل تنها از طریق دستگاه های Rack مستقر در دانشکده عمران(ساختمان اداری ،ورودی طبقه اول ،سمت راست) امکان پذیر می باشد .

.....................................................................................................

40-نحوه اخذ گواهی مدرک پایه چگونه است؟

.....................................................................................................

گرفتن گواهی اخذ مدرک پایه از اداره کل آموزش مستقر در طبقه سوم دانشکده عمران(ساختمان اداری) امکان پذیر می باشد.

.....................................................................................................

41-چگونگی ثبت نام معرفی به استاد راشرح دهید.

.....................................................................................................

دانشجویان برای ثبت نام معرفی به استاد باید به آموزش دانشکده خود مراجعه نمایند.

.....................................................................................................

42-تاریخ امتحان معرفی به استاد چه زمانی می باشد؟

.....................................................................................................

تاریخ امتحان معرفی به استاد 20روز قبل از امتحان در سایت دانشگاه اعلام میگردد

.....................................................................................................

43-انتخاب واحد از کی شروع می شود و تاکی ادامه دارد؟

.....................................................................................................

با مراجعه به سایت دانشگاه (www.semnaniau.ac.ir) آموزشی -دانشجویی//تقویم آموزشی// از تاریخ و مهلت ثبت نام مطلع شوید

.....................................................................................................

44-حذف واضافه از چه زمانی شروع وتاچه مدت ادامه دارد؟

.....................................................................................................

با مراجعه به سایت دانشگاه (www.semnaniau.ac.ir) آموزشی -دانشجویی//تقویم آموزشی //از تاریخ و مهلت حذف و اضافه مطلع شوید

.....................................................................................................

 

45-در صورت پر شدن ظرفیت ها دانشجو چگونه باید انتخاب واحدنماید؟

.....................................................................................................

با توجه به اینکه هرگروه درسی دارای ظرفیت محدودمی باشد و الویت ثبت نام در هر ترم با دانشجویان ورودی قدیم می باشد دانشجویان می توانند در گروهی که دارای ظرفیت می باشد ثبت نام نمایند. ضمن اینکه دانشگاه موظف است درس را به دانشجو ارائه نماید ،اما در صورت تکمیل ظرفیت اخذ درس باگروه خاص یا روز خاص امکان پذیر نمی باشدمگر گروه های دارای ظرفیت  .

.....................................................................................................

46-در مورد ماده 55 توضیح دهید.

.....................................................................................................

در صورتی که تعدادی از دروس دانشجو (کاردانی وکارشناسی) در یک ترم ارائه نشود نامبرده می تواند حداکثر 11 واحد درسی خود را فقط در یک نیمسال در واحدهای دانشگاهی دیگر بگذراند

.....................................................................................................

47-در مورد ماده 24 توضیح دهید .

.....................................................................................................

در صورتی که تعدادی از دروس دانشجو (کارشناسی ارشد) در یک ترم ارائه نشود نامبرده می تواند حداکثرنصف واحدهای درسی اخذ شده خود را فقطدریکنیمسالدرواحدهایدانشگاهیدیگربگذراند.

.....................................................................................................

48-کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد چه تعداداست؟

.....................................................................................................

کل واحدهای دوره کارشناسی ارشد 28 واحد تئوری و 6 واحد پایان نامه می باشد

.....................................................................................................

49-در خصوص دروس جبرانی مقطع کارشناسی ارشد به اختصار توضیح دهید.

.....................................................................................................

چنانچه به تشخیص مدیر گروه گذراندن تعدادی از دروس دوره کارشناسی به عنوان دروس کمبود ویا جبرانی ضروری تشخیص داده شود ، داتشجو موظف به گذراندن آن می باشد حداکثر واحد جبرانی 24 واحد است که به ازای هر 12 واحد درسی از دروس جبرانی یک نیمسال تحصیلی به طول مدت تحصیل دانشجو افزوده می شود.

.....................................................................................................

50-پایان نامه دوره کارشناسی ارشد چند واحددرسی است؟

تعداد واحد پایان نامه برای کلیه رشته های این واحد 6 واحد درسی است

51-حداقل و حداکثر واحدمجار هر ترم در مقطع کارشناسی ارشد چه تعداد است؟

دانشجوی کارشناسی ارشد در هر ترم می تواندحداقل 8 و حداکثر 14 واحد درسی اخذ نماید.

52-در خصوص ارزشیابی تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد توضیح دهید.

حداقل نمره قبولی هر درس اعم از اصلی و جبرانی 12 می باشد .
 نمراتدروسجبرانیدراحتسابمیانگینترمیوکلمحاسبهنمیشود.
میانگیننمراتهرترمنبایداز 14 کمترباشد .درغیراینصورتدانشجومشروطبودهودرصورتیکهدانشجویکارشناسیارشد 2 ترممشروطگردداخراجمحسوب میشود.

53- آیا گذراندن درس قرآن کریم در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری اجباری است ؟

دانشجویان تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد و دکتری ) از گذراندن درس آشنایی با قرآن کریم معاف هستند.

54- آیا گذراندن درس وصایای امام (ره) اجباری است ؟

همه دانشجویان در تمام رشته ها و مقاطع تحصیلی ملزم به گذراندن درس وصایای امام (ره) هستند مگر آنکه این درس را در یکی از مقاطع قبلی گذرانده باشند.

55- آیا گذراندن درس روش تحقیق در مقطع کارشناسی ارشد اجباری است ؟

کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد رشته های مختلف که درس روش تحقیق را در دوره کارشناسی نگذرانده یا این درس را در برنامه کارشناسی ارشد ندارند موظف اند این درس را به ارزش دو واحد به صورت جبرانی قبل از اخذ واحد پایان نامه بگذرانند.

 

دانشجویان جدیدالورود

 1. بازدید دانشجویی جدید الورود از خوابگاه مربوطه
 2. در صورت تائید مراجعه به حوزه دانشجویی جهت تکمیل فرم مشخصات فردی
 3. اخذ پیرینت خوابگاه و تاییدحوزه معاونت دانشجویی
 4. مراجعه دانشجو به بانک جهت واریز وجه مشخص شده روی پرینت
 5. ارائه فیش و پرینت به امور مالی جهت ثبت و تایید وجه واریزی
 6. ارائه ÷رینت با مهر وامضا مالی به خوابگاه مربوطه

تبصره : برای دانشجویانی که قبلا از خوابگاه استفاده نموده اند از ردیف 3 به بعد بایستی مراحل مربوطه را طی نمایند.

 

خروج از خوابگاه

 1. تهیه فرم از انتشارات توسط دانشجو
 2. فرم مشمول بر:مشخصات کامل دانشجو
 3. علت تسویه حساب و خروج از خوابگاه توسط دانشجو
 4. مهرو امضاء حوزه معاونت دانشجویی و تایید موضوع فوق 
 5. دردر صورت طلب ،دستور معاونت  محترم مالی اداری استرداد وجه
 6. مراجعه به کارشناس مالی جهت محاسبه و مهر وامضاء فرم مربوط 
 7. ارائه برگه تسویه حساب به خوابگاه جهت خروج

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ورودیهای جدید مقطع کاردانی پیوسته  :

    1- اصل شناسنامه و کپی از تمامی صفحات (2 سری)
    2- اصل کارت ملی و کپی پشت و رو (2 سری)
    3- عکس 4 * 3 (6 قطعه)
    4- مدارک اصل یا موقت سه سال شاخه کارو دانش یا فنی و حرفه ای یا دیپلم نظام قدیم هنرستان و کپی آن  (2 سری)

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ورودیهای جدید مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته :

    1- اصل شناسنامه و کپی از تمامی صفحات ( 2 سری)
    2- اصل کارت ملی و کپی پشت و رو (2 سری)
    3- عکس 4 * 3 (6 قطعه)
    4- مدارک اصل یا موقت دوره پیش دانشگاهی و 2 سری کپی ( اصل مدرک دیپلم نظام قدیم 2 سری - کپی مخصوص دانشجویان نظام قدیم)

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ورودیهای جدید مقطع کارشناسی ناپیوسته :

    1- اصل شناسنامه و کپی از تمامی صفحات (2 سری)
    2- اصل کارت ملی و کپی پشت و رو (2 سری)
    3- عکس 4 * 3 (6 قطعه)
    4- مدرک اصل دانشنامه یا موقت دوره کاردانی و کپی آن  (2 سری)
    5- اصل ریز نمرات تایید شده دوره کاردانی
    6- گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی مقطع کاردانی

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ورودیهای جدید مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته :

    1- اصل شناسنامه و کپی از تمامی صفحات (2 سری)
    2- اصل کارت ملی و کپی پشت و رو (2 سری)
    3- عکس 4 * 3 (6 قطعه)
    4- مدرک اصل دانشنامه یا موقت دوره کارشناسی و کپی آن (2 سری)
    5- اصل ریز نمرات تایید شده دوره کارشناسی
    6- گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی دوره کارشناسی

مدارک مورد نیاز  برای ثبت نام ورودیهای جدید مقطع دکترای تخصصی :

    1-اصل شناسنامه و کپی از تمامی صفحات
    2-اصل کارت ملی و کپی پشت و رو
    3-عکس 4 * 3 (6 قطعه)
    4-مدارک اصل دانشنامه یا موقت دوره کارشناسی ارشد و کپی آن (2 سری)
    5-اصل ریز نمرات تایید شده دوره کارشناسی ارشد
    6-کپی دانشنامه دوره کارشناسی
    7-گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی دوره کارشناسی ارشد  

مدارک مورد نیاز بخش نظام وظيفه برای ثبت نام ورودیهای جدید (مخصوص برادران) :

    1-مشمولين : اصل برگه اعزام به خدمت بدون مهر غيبت و کپی مدرک پایه یک سری
    2-غير مشمولين : کپی کارت معافيت يا کارت پايان خدمت

.

 • تقویم آموزشی نیم سال دوم 97-96 
 • فرآیند کاری

  تاریخ

  ثبت نام و انتخاب واحد

  96/11/07 لغایت 96/11/12

  شروع کلاس ها

  96/11/14

  حذف و اضافه

  96/11/28لغایت 96/12/03

  پایان کلاس ها

  97/3/24

  برگزاری امتحانات

  97/3/27 لغایت 97/4/07

   
 • چه کسانی می توانند عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان شوند؟                                                                                                                                                                                                       

  کلیه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان کلیه دانشگاه‌های کشور به شرط برخورداری از شرایط عمومی و اختصاصی می‌توانند عضو باشگاه بشوند.  ( جهت اطلاع از شرایط عضویت به سایت bpj.ir مراجعه کنید و یا از طریق ایمیل bpj@semnaniau.ac.ir با باشگاه واحد سمنان ارتباط برقرار کنید.)                                                       

  هزینه عضویت در باشگاه

  عضویت در باشگاه، کاملا رایگان است.

  مدارک لازم برای عضویت در باشگاه

  تصویر مدارک هویتی (عکس، صفحه اول شناسنامه و کارت ملی)

  تصویر مدارک تحصیلی (گواهی اشتغال به تحصیل با ذکر تعداد واحد و معدل برای دانشجویان و دانشنامه برای فارغ التحصیلان)

  مدارک پژوهشی (مقالات، کتب، اختراعات و ...)

  روش عضویت در باشگاه

  علاقه مندان، پش از اطمینان از دارا بودن شرایط عضویت، به سایت bpj.ir مراجعه و بصورت اینترنتی ثبت نام کنند.

  تسهیلات باشگاه به اعضا

  تشویق مقالات

  همکاری در چاپ کتاب

  تسهیلات برای شرکت در سمینارها

  برگزاری دوره‌های آموزشی رایگان برای اعضا

  پاسخ به سوالات

  سوالات خود را با bpj@semnsniau.ac.ir در میان بگذارید.

   

 •  

  نمایی از دانشگاه

   

  ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

   

  كلمه جايگذين عكس
  كلمه جايگزين عكس
  كلمه جايگزين عكس
  كلمه جايگزين عكس
  كلمه جايگزين عكس
  كلمه جايگزين عكس
  كلمه جايگذين عكس