دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

پرسشنامه ثبت نام در فستیوال هنرهای ورزشی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

شما اینجا هستید

نشانی سکونت در سمنان:
با اطلاع و مطالعه کامل آئین نامه این پرسشنامه را تکمیل کردم و کلیه مسئولیت ناشی از انجام حرکات نمایشی برعهده اینجانب بوده و مسئولیتی برعهده برگزارکنندگان نخواهد بود

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس