بنر اصلی هیات رئیسه

دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

هیات رئیسه

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ

    

دکتر عبدالله خالصی دوست

رئیس دانشگاه 

                

                                                      دکتر محمد رضا شهاب                                                   دکتر علی جهان                                                        دکتر نادر رهبر                                                        دکتر محمد روحانی مقدم

                                                  معاون توسعه مدیریت و منابع                                       معاون پژوهش و فناوری                                         معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی                                        معاون دانشجویی و فرهنگی

                 

                                                                                           زینب خالدیان                                                           محسن قدس                                                                    علیرضا ارغوان

                                                                                   رئیس دانشکده علوم پزشکی                                         مدیریت امور عمرانی                                                       رئیس دانشکده فنی و مهندسی

       

                                                                                            دکتر سعید کامیابی                                                          مصطفی فیض                                                    حسن نوری

                                                                                       رئیس دانشکده علوم انسانی                                                مدیر روابط عمومی                                               مدیر حراست

Share

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس