دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

همایش ملی نقش زنان در تبیین بیانیه گام دوم انقلاب

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ

                                                     

ادرس ایمیل دبیرخانه :Women.step2@gmail.com                  سمنان دانشگاه آزاد اسلامی دفتر امور زنان و خانواده                                 آدرس کانال در ایتا :naghshezanandargame2enghelab@

 

ارتباط با دانشگاه

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس