دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

منتورهای رویداد

شما اینجا هستید

 

سئوالات متداول

جوایز

تیم اول ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تیم دوم 2۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تیم سوم 1۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

معرفی تیم های برتر به مرکز تحقیقات گردشگری دانشگاه

معرفی تیم های برتر به ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

معرفی تیم های برتر به مراکز رشد و شتابدهنده ها

 

نسخه مناسب چاپ

 

سعید کامیابی-واحد سمنان                             عباس ارغان-واحد سمنان

سعید کامیابی                                                                                           عباس ارغان

 

وکیل الرعایا-واحد سمنان                        کرک آبادی-واحد سمنان

یونس وکیل الرعایا                                                                  زینب کرک آبادی

 

 

 

Share

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس