دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

معرفی معاونت

نسخه مناسب چاپ


مهندس محسن قدس

کارشناس ارشد رشته مهندسی عمران

مرتبه علمی :

مربی

پست الکترونیک


تلفن تماس

023-33654018.

 

 

 


 

 

 

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس