دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

معاونت دانشجوئی و فرهنگی

شما اینجا هستید

 

 

 

مدیر دانشجویی

کمیته انضباطی

آیین نامه ها و روند ها و فرمهای اعتراض به رای کمبته انضباطی

تخفیف:

زمان بندی تخفیف

شرایط و میزان تخفیف

آئین نامه ها  و فرمهای لازم

نقل و انتقالات دانشجویی:

اطلاعیه نقل و انتقالات دانشجویی

آئین نامه و فرمهای لازم

کار دانشجویی

آئین نامه ها و فرمهای دانشجویی

کارت دانشجویی :

فرمهای لازم و توضیحات

دفتر کلینیک سلامت

 

 

 

 

 

 

نسخه مناسب چاپ


دکتر مهدی سلطانی فر

دکتری 

مرتبه علمی :

استادیار

پست الکترونیک


تلفن تماس

023-33654029.

 

محمد روحانی مقدم  

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی عهده دار سیاستگذاری ،برنامه ريزی و سازماندهی امور رفاهی ،معیشتی و روان شناختی دانشجویان و ارائه خدمات به آنان، متولی مدیریت فعالیت های فرهنگی در سطح اساتید، کارکنان و دانشجویان و اعمال نظارت و حمایت های لازم می باشد. نظارت برحسن اجرای آیین نامه ها و ضوابط اجرایی واحد های تابعه، سیاست گذاری جهت ارتقای امور و بهبود وضعیت ،رسیدگی به مسائل ومشکلات دانشجویان وجلب رضایت آنان، همچنین تعیین خط مشی های کلی درمسائل امور رفاهی ، فوق برنامه ، مشاوره ، صدور مدارک فارغ التحصیلی‌، نقل و انتقال دانشجویان و امور فرهنگی از دیگر وظایف این معاونت می باشد. فلسفه وجودی‌ و مأموریت اصلی‌ معاونت دانشجویی‌ و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی‌ ایجاد بستری‌ مطمئن برای‌ مشاركت دانشجویان  می‌ باشد و از طریق درک انتظارات سعی‌ می نماید نسبت به تامین نیاز دانشجویان و ارتقای امور تحصیلی، فرهنگی، رفاهی و...اقدام نماید.

ارتباط با دانشگاه

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس