بنر اصلی معاونت برنامه ریزی

دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

معاونت برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ


دکتر رضا زیاری

دکتری اقتصاد

مرتبه علمی :

استادیار

پست الکترونیک


تلفن تماس

023-33654021.

 

 

برنامه ر‌یزی به عنوان شالوده حرکتی هر سازمان و موسسه پیش‌نیاز هرگونه اقدام و تصمیم‌‌گیری است. دانشگاه‌آزاد اسلامی به عنوان یک ابر دانشگاه سال‌هاست که در تلاش بوده است تا اقدامات و تصمیم‌گیری‌های خود را مبتنی بر برنامه پیش ببرد و تا اندازه زیادی نیز این کار انجام شده است. در این راستا و با توجه به اهداف آتی دانشگاه نیاز به ایجاد یک معاونت مستقل برنامه ریزی به شدت احساس می شد که در شرایط فعلی با تایید ریاست عالی دانشگاه و تصویب هیات امناء محترم در تاریخ 20/9/92 این امر به وقوع پیوست و تاسیس این معاونت حکایت از اهمیت برنامه ریزی در حیات آینده دانشگاه دارد و مدیریت مبتنی بر برنامه را به عنوان رویکردی جدید جهت دانشگاه رقابتی و فعال در حوزه علم و فناوری و پیشگام در عرصه بین الملل با ورود به دهه پنجم و با کارکردی متفاوت در دهه چهارم فعالیت دانشگاه، معرفی نموده است. لذا مقرر گردید با مدیریت های تحت پوشش که به تصویب کمیسیون دائمی هیات امنا رسیده است،فعالیت خود را آغاز نماید. معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه به عنوان یکی ازمعاونت های دانشگاه آزاد اسلامی با اهداف و ماموریت های چندگانه‌ای که معطوف به ماموریت های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است ایجاد گردید.

اهداف

- مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی با عنایت به سند چشم انداز بیست ساله کشور

- برنامه ریزی و نظارت راهبردی در ردیف دانشگاه های برتر و رقابتی

- دیده بانی و نظارت و تقویت امر نظارت بر عملکرد و اجرای بهینه فرایندهای سازمانی مرتبط با شرح وظایف و اختیارات محوله

- ارزیابی و رتبه بندی و قرار دادن دانشگاه در ردیف دانشگاه های برتر و رقابتی

- ارتقاء عملکرد و توانمندی و انتقال دانش در کلیه سطوح مدیریتی و کارشناسی

- تلفیق ماموریت ها و ایجاد همگرایی در بین معاونت های دیگر در راستای اهداف و ماموریت های دانشگاه و اسناد بالا دستی

ممانعت از پراکنده کاری و اتخاذ سیاست ها و برنامه ها و روش های واگرایانه در فعالیت های بخشی در حوزه‌های مختلف دانشگاه

توانمند سازی و بهسازی نیروی انسانی از طریق آموزش های نوین و روزآمد

برنامه ریزی ساختارها و بهبود روش ها و تشکیلات مبتنی بر برنامه

 

 

Share

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس