دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

مدیر تربیت بدنی

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ
                                              

 

 حسن رستم زاده

 مدیر امور ورزشی

 تلفن تماس:33654233

..................@yahoo.com

 

 ماموریت اصلی دفتر:

 

 

       

Share

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس