دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

مدیر اداری

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ
                                              

 

مجتبی دهرویه

مدیر اداری

 تلفن تماس:33654022

0@yahoo.com

 

 ماموریت اصلی دفتر:

- نظارت مستمر بر امور خدماتی واحد از قبیل نظافت ساختمانها، تأمین روشنایی، حرارت مرکزی،‌ تلفن، آب، برق و غیره.

- سرپرستی امور خدمات اداری از قبیل انتظامات، امور نقلیه، تلفنخانه، خدمتگزاران و نظارت بر حسن انجام امور.

- کنترل و نظارت بر اجرای امور مربوط به ارسال و تحویل به موقع نامه های وارده و صادره.

- پیش بینی وسیله ایاب و ذهاب برای مأمورین، اعضای هیأت علمی و غیر عضو هیأت علمی که برای انجام مأموریت از طریق دانشگاه اعزام می گردند.

- نظارت بر برگزاری جشن ها، چراغانی ها، کنفرانس‌ها و سایر مراسم.

- نظارت در برآورد هزینه و تعمیر وسائط نقلیه و صدور دستور لازم به منظور تعمیر و نگهداری آنها.

- پیش بینی کادر مورد نیاز سازمانهای تابعه و گزارش به مقام مافوق.

- تنظیم برنامه کار سازمانهای غیرآموزشی واحد و ایجاد هماهنگی بین آنها.

- تهیه و تنظیم گزارش و صورتجلسه از حوادث و اتفاقات و وقایع و تسلیم آن به مقامات واحد.

- نظارت بر سفارش خرید و درخواستها و اجناس و اقلامی که به انبار وارد و یا خارج می گردد.

- نظارت و کنترل بر صدور قبوض انبار.

- نظارت مستمر بر نحوه نگهداری وسائل و اقلام موجود در انبارها.

- پیش بینی مایحتاج معاونتها و سازمانهای مختلف واحد.

- اعمال و اجرای صحیح قوانین و مقررات و آئین نامه‌ها و ضوابط استخدامی اداری واحد.

- نظارت بر حسن انجام امور کارگزینی و رفاهی کارکنان واحد.

 

       

Share

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس