دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

مدیریت برنامه و بودجه

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ
                                              

 

 مجید خدایی

 مدیر برنامه و بودجه

 تلفن تماس:33654232

 tarh_sem@yahoo.com

 

 ماموریت اصلی دفتر:

تنظیم نظام رشد و توسعه دانشگاه با توجه به سیاست ها و برنامه های اعلام شده از سوی هیأت امناء و ریاست دانشگاه

برنامه ریزی، بررسی و تدوین برنامه های توسعه دانشگاه

برنامه ریزی، بررسی و تدوین پیش بینی بودجه سالانه دانشگاه

نظارت و ارزیابی عملکرد سالانه برنامه و بودجه دانشگاه

نظارت بر عملکرد پژوهشی و حسابرسی بودجه پژوهشی سالانه واحدها و مراکز دانشگاهی استان

نظارت بر صندوق پژوهشی 

پیگیری موضوع متنوع سازی منابع درآمدی دانشگاه (غیر از شهریه)

ارزیابی و رتبه بندی واحدهای دانشگاهی

 
Share

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس