دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

لیست رشته های ارشد 98 واحد سمنان

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ

لیست رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

ردیف

رشته و گرایش

مقطع

کد رشته

1

الهیا ت و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

کارشناسی ارشد

20407

2

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

20312

3

برنامه ریزی آمایش زمین

کارشناسی ارشد

21537

4

جغرافیای طبیعی- آب و هواشناسی

کارشناسی ارشد

21541

5

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

کارشناسی ارشد

21518

6

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کارشناسی ارشد

21501

7

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

کارشناسی ارشد

21532

8

حسابداری

کارشناسی ارشد

21301

9

روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد

20701

10

روانشناسی عمومی

کارشناسی ارشد

20705

11

روانشناسی تربیتی

کارشناسی ارشد

20702

12

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

20101

13

حقوق جزا و جرم شناسی

کارشناسی ارشد

20805

14

حقوق ثبت اسناد و املاک

کارشناسی ارشد

20835

15

حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد

20807

16

حقوق عمومی

کارشناسی ارشد

20808

17

مدیریت صنعتی- مدیریت عملکرد

کارشناسی ارشد

21043

18

مدیریت صنعتی- تولید

کارشناسی ارشد

21049

19

مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات

کارشناسی ارشد

21269

20

مدیریت دولتی رفتار سازمانی

کارشناسی ارشد

21062

21

مدیریت بازرگانی- کارآفرینی

کارشناسی ارشد

21044

22

مدیریت مالی

کارشناسی ارشد

21245

23

مدیریت کسب و کار-استراتژی

کارشناسی ارشد

21340

24

مدیریت کسب و کار-مالی

کارشناسی ارشد

21335

25

مدیریت بازرگانی-بازاریابی

کارشناسی ارشد

21254

26

طراحی شهری

کارشناسی ارشد

60215

27

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد

40664

28

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

کارشناسی ارشد

40671

29

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

کارشناسی ارشد

40669

30

مهندسی عمران-سازه

کارشناسی ارشد

40444

31

مهندسی عمران-مهندسی زلزله

کارشناسی ارشد

40426

32

مهندسی عمران-ژئوتکنیک

کارشناسی ارشد

40444

33

مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها

کارشناسی ارشد

40330

34

مهندسی صنایع-کیفیت و بهره وری

کارشناسی ارشد

40349

35

مهندسی سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی

کارشناسی ارشد

40356

36

مهندسی صنایع-سیستم های مالی

کارشناسی ارشد

40352

37

مهندسی صنایع-مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین

کارشناسی ارشد

40346

38

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

کارشناسی ارشد

41002

39

مهندسی معماری

کارشناسی ارشد

60202

40

ریاضی-ریاضیات مالی

کارشناسی ارشد

30130

41

اقتصاد و تجارت الکترونیک

کارشناسی ارشد

20907

42

اقتصاد انرژی

کارشناسی ارشد

20926

43

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

کارشناسی ارشد

20912

44

مهندسی برق-برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای الکتریکی

کارشناسی ارشد

40080

45

مهندسی برق-سیستم های قدرت

کارشناسی ارشد

40055

46

مهندسی برق-سیستم های الکترونیک دیجیتال

کارشناسی ارشد

40086

47

مهندسی مکاترونیک

کارشناسی ارشد

40632

48

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کارشناسی ارشد

پزشکی

49

مهندسی پزشکی بیوالتریک

کارشناسی ارشد

پزشکی

50

فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

کارشناسی ارشد

21435

 

 

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس