دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

فرم های دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ Share

تب اصلی فرم ها

عنوان توضیحات دانلود
فرم تعهد چاپ مقاله دانشجویان دکترا

بارگذاری 97/7/3

PDF icon frm_thdnmh_chp_mqlt_dnshjwyn_dkhtry_tkhssy.pdf
فرم درخواست مجوز دفاع دانشجویان دکترا

فرم شماره 1-4

تاریخ بازنگری 1397/07/03

PDF icon frm_drkhwst_mjwz_df_dnshjwyn_dkhtr.pdf
فرم درخواست پرداخت حق الزحمه راهنما، مشاوره پایان نامه دکترای تخصصی

تاریخ درج 1397/04/20

PDF icon frm_prdkht_hq_lzhmh_rslh_dkhtry.pdf
فرم بررسی ترمی پیشرفت کار دانشجویان پژوهش محور

تاریخ بازنگری 1397/04/01

فایل frm_brrsy_trmy_pyshrft_khr_.docx
فرم اعلام آمادگی آزمون جامع PDF icon jameh.pdf
فرم انتخاب استاد مشاور

تاریخ بارگذاری 1397/03/20

PDF icon frm_ntkhb_std_mshwr.pdf
نحوه ی آدرس دهی مقالات

بازنگری 1397/02/26

PDF icon nhwh_adrs_dhy_mqlt.pdf
فرم ارزیابی نمره مقاله

(ورودی 95 به بعد)

فایل arzyabi_maghale.docx
فرم اعلام آمادگی دانشجو جهت دفاع از رساله

فرم شماره 4-4

PDF icon 4-3_frm_shmrh.pdf
فرم تأیید رساله دکترا برای دفاع PDF icon 4-4_frm_shmrh.pdf

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس