دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

فرم های دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ Share

تب اصلی فرم ها

عنوان توضیحات دانلود
بررسی پیشرفت ترمی دانشجویان پژوهش محور فایل frm_brrsy_trmy_pyshrft_khr_.docx
نحوه ی آدرس دهی مقالات

بازنگری 1397/02/26

PDF icon nhwh_adrs_dhy_mqlt.pdf
فرم درخواست مجوز دفاع دانشجویان دکترا

فرم شماره 1-4

تاریخ بازنگری 1397/02/25

PDF icon frm_shmrh_1-4.pdf
فرم اعلام آمادگی آزمون جامع PDF icon lm_amdgy_azmwn_jm2.pdf
فرم ارزیابی نمره مقاله

(ورودی 95 به بعد)

فایل arzyabi_maghale.docx
فرم اعلام آمادگی دانشجو جهت دفاع از رساله

فرم شماره 4-4

PDF icon 4-3_frm_shmrh.pdf
فرم تأیید رساله دکترا برای دفاع PDF icon 4-4_frm_shmrh.pdf
فرم تحویل نسخه‌های رساله صحافي شده دکترای تخصصی بعد از دفاع

فرم شماره 6

PDF icon frm_thwyl_nskhh_hy_pyn_nmh-jdyd.pdf
فرم ارزیابی دفاع از رساله دکتری تخصصی ( شماره 6) فایل download.docx
ارزیابی مدیریت پژوهش رساله دکترای تخصصی Microsoft Office document icon download.doc

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس