دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

فرم های دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ Share

تب اصلی فرم ها

عنوان توضیحات دانلود
فرم درخواست پرداخت حق الزحمه راهنما، مشاوره پایان نامه دکترای تخصصی

تاریخ ویرایش 1397/11/30

PDF icon frm_prdkht_hq_lzhmh_rslh_dkhtry.pdf
فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دوره دکترا

تاریخ بارگذاری 97/10/25

PDF icon frm_gzrsh_pyshrft_thsyly_dnshjwyn_dwrh_dkhtry.pdf
فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکترای پژوهش محور

بارگذاری 97/10/25

PDF icon frm_gzrsh_pyshrft_thsyly_dnshjwyn_dwrh_dkhtry_pjwhsh_mhwr.pdf
تعهدات مربوط به چاپ مقاله دانشجویان دکترا

بارگذاری 18 آذر1397

PDF icon thdt_mrbwt_bh_chp_mqlh_bry_dnshjwyn_dkhtr.pdf
فرم تأیید رساله دکترا برای دفاع

فرم شماره 4-4

PDF icon 4-4_frm_shmrh.pdf
فرم اعلام آمادگی دانشجو جهت دفاع از رساله

فرم شماره 3-4

PDF icon 4-3_frm_shmrh.pdf
فرم تعهد چاپ مقاله دانشجویان دکترا

بارگذاری 97/7/3

PDF icon frm_thdnmh_chp_mqlt_dnshjwyn_dkhtry_tkhssy.pdf
فرم درخواست مجوز دفاع دانشجویان دکترا

فرم شماره 1-4

تاریخ بازنگری 1397/07/03

PDF icon frm_drkhwst_mjwz_df_dnshjwyn_dkhtr.pdf
فرم اعلام آمادگی آزمون جامع PDF icon jameh.pdf
فرم انتخاب استاد مشاور

تاریخ بارگذاری 1397/03/20

PDF icon frm_ntkhb_std_mshwr.pdf

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس