دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

فرم های دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ Share

تب اصلی فرم ها

عنوان توضیحات دانلود
فرم انصراف از نمره مقاله

فرم شماره 33
 

Microsoft Office document icon download.doc
فرم ارزیابی دفاع از رساله دکتری تخصصی ( شماره 6) فایل download.docx
ارزیابی مدیریت پژوهش رساله دکترای تخصصی Microsoft Office document icon download.doc
تفاهم‌نامه پژوهشی با استادان راهنمای خارج از دانشگاه آزاد اسلامی

فرم شماره 11

Microsoft Office document icon pro_form11.doc
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله براي دريافت درجه دکترای تخصصی

فرم شماره 10

Microsoft Office document icon pro_form10.doc
فرم حضور دانشجو در سه جلسه دفاع

فرم شماره 9

Microsoft Office document icon pro_form9.doc
فرم گزارش پیشرفت کار شش‌ماهه رساله دکترای تخصصی

فرم شماره 8

Microsoft Office document icon pro_form8.doc
فرم اطلاعات رساله دکترای تخصصی

فرم شماره 7 / فرم (ب)

Microsoft Office document icon pro_form7.doc
فرم تحویل نسخه‌های پایان نامه ارشد/ رساله دکتری بعد از دفاع

فرم شماره 6
 

Microsoft Office document icon pro_form6_arshad.doc
فرم تحویل نسخه‌های رساله صحافي شده دکترای تخصصی بعد از دفاع

فرم شماره 6

Microsoft Office document icon pro_form6.doc

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس