دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

فرم های دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ Share

تب اصلی فرم ها

عنوان توضیحات دانلود
پروپوزال

مدیریت اجرائی - مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی

فایل proposal_modiriat_0_1.docx
پروپوزال

پروپوزال مدیریت صنعتی 

فایل proposal_modiriat_3.docx
رساله دکتری

مدیریت بازرگانی - مدیریت رسانه 

Microsoft Office document icon 2015-02-25_07.56.47_doc2-93.doc
فرم اعلام آمادگی دفاع - دانشجویان علوم انسانی

ویرایش آخر 1396/10/02

PDF icon form5_ensani.pdf
فرم اعلام آمادگی دفاع - دانشجویان فنی و مهندسی

ویرایش آخر 1396/10/02

PDF icon form5_fanni.pdf
فرم اعلام آمادگی دفاع برای آزمون جامع دانشکده علوم انسانی PDF icon frm_lm_amdgy_azmwn_jm1.pdf
فرم اعلام آمادگی دفاع برای آزمون جامع دانشکده فنی و مهندسی PDF icon azmwn_jm_fny_w_mhndsy.pdf
فرم تحویل نسخه های پایان نامه
(تعداد سی دی و تعداد پایان نامه و ....)(فرم شماره 6)
PDF icon frm_thwyl_nskhh_hy_pyn_nmh-jdyd.pdf
پروپوزال _کارشناسی ارشد _ فقه و حقوق و ...... فایل frm_prwpwzl_khrshnsy_rshd_grwh_hy_fqh_w_hqwq.docx
پروپوزال_دکتری_فقه و حقوق ، علوم قرانی و ..... Microsoft Office document icon frm_prwpwzl_dkhtry_grwhhy_fqh-_lwm_qran_-hqwq.doc
عنوان توضیحات دانلود
فرم درخواست دانشجویان از واحد آموزش PDF icon frm_drkhwst_dnshjw_jdyd.pdf
فرم درخواست فراغت از تحصیل PDF icon frm_drkhwst_frgt_z_thsyl_jdyd.pdf
فرم درخواست انصراف و تسویه PDF icon frm_jdyd_drkhwst_nsrf_w_tswyh.pdf
فرم تقاضای معرفی به استاد PDF icon frm_j_tqdy_mrfy_bh_std.pdf
فرم تعهد ویژه دانشجویان ترم آخر PDF icon frm_thd_wyjh_dnshjwyn_trm_akhr.pdf
فرم تعهد معدل بالای 17 PDF icon frm_thd_wyjh_dnshjwyn_dry_mdl.pdf
فرم پرسشنامه حراست

فرم شماره پنج

PDF icon porseshnameh.pdf
فرم تحویل مدارک

فرم شماره چهار

PDF icon tahvil_madrak.pdf
فرم چک لیست

فرم شماره یک

PDF icon chek_list.pdf
فرم پذیرش

فرم شماره دو

PDF icon paziresh.pdf

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس