دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

شرح وظایف امور حق التدریس

شما اینجا هستید

 

نسخه مناسب چاپ
  1. آنان موافقت نموده است.

از دیگر بخشهای مربوط به اداره کارگزینی کلیه امور مربوط به حق التدریس های اعضای هیات علمی و یا اساتید مدعو می باشد:

  1. جذب و بکارگیری استاد مدعو براساس نیاز و ضرورت در گروههای آموزشی
  2. تکمیل پرونده حق التدریس
  3. تهیه و تنظیم ابلاغهای اساتید و تعیین میزان مازاد تدریس اعضای هیات علمی
  4. تهیه و تنظیم گزارشات مالی مربوط به حق التدریس اساتید
  5. تنظیم قراردادهای حق التدریس
  6. و....

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس