دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

رییس دبیرخانه هیأت امنا

شما اینجا هستید

 

 

شورای اداری و مالی

شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی

شورای دانشجویی و ورزشی

شورای پژوهش و فناوری

شورای فرهنگی

شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان

شورای عمرانی

شورای زنان فرهیخته

کارشناس امور اداری

کارشناس امور آموزش

کارشناس امور دانشجویی

کارشناس امور فرهنگی

کارشناس امور پژوهشی

نسخه مناسب چاپ
                                              

 

 دکترعلیرضا مرتضایی

 رییس دبیرخانه هیأت امنا

 تلفن تماس:33654011

 0000000@yahoo.com

 

 ماموریت اصلی     :

1- هدایت، کنترل و نظارت بر عملکرد دبیرخانه هیأت امناء استان

2- هماهنگی و همکاری در برگزاری شوراها، کمیسیون­ها، کمیته­ها و کارگروه­های استانی زیر نظر دبیر هیأت امناء استان با راهبری مرکز هماهنگی امور استان­ها و هیأت­های امناء استانی دانشگاه

3- تهیه گزارش­های تحلیلی از عملکرد واحدها و مراکز آموزشی تحت نظارت استان و ارائه پیشنهادات به دبیرهیأت امناء استان به منظور پایش مستمر

4- پیگیری برگزاری مستمر و کارشناسانه کمیسیون دائمی هیأت امناء استان

5- پیگیری تشکیل جلسات کمیته نظارت هیأت امناء استان و ارسال گزارشات کمیته نظارت هیأت امناء استان به اعضاء حداقل دوبار در سال و ارسال یک نسخه از آن به مرکز هماهنگی امور استان­ها و هیأت­های امناء استانی دانشگاه

6- پیگیری مفاد ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی از سوی سازمان مرکزی دانشگاه به منظور ایجاد هماهنگی در عملیات اجرایی طرح ها و برنامه های در دست اجرای واحدها و مراکز آموزشی تحت نظارت استان و رعایت برنامه زمانبندی

7- تهیه رویه های اجرایی لازم برای هماهنگی دراجرای بخشنامه ها، وظائف و دستورالعمل­های صادره سازمان مرکزی دانشگاه و هیأت امناء استانی با همکاری دبیرهیأت امناء استان طی مراحل قانونی

8- تجمیع، تأیید نهایی و ارسال آمار و اطلاعات درخواستی سازمان مرکزی از واحدها و مراکز استان به سازمان مرکزی

9- ایجاد بانک اطلاعاتی منابع انسانی جهت شناسایی نیروهای انسانی ممناسب برای اداره امورواحدها و مراکز آموزشی تحت نظارت استان

10- شرکت در جلسات هیأت امناء استان بدون حق رأی

11- مسئولیت تهیه تدارکات لازم و مورد نیاز دبیرخانه جهت اجرایی شده وظایف محوله

12- همکاری و هماهنگی کامل با مرکز هماهنگی امور استان ها و هیأت امناء استانی دانشگاه

13- اجرای سایر وظایف محوله و مرتبط با حوزه مسئولیت و اختیارات از طرف مافوق مطابق مقررات

 

 
 

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس