دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

روسای پیشین واحد

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ

 آقای تقی دربانیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان                                                                                                                                                                   هادی همتیان دانشگاه آزاداسلامی واحد سمنان         

          تقی دربانیان                                                                                               محمد متقی                                                                           دکتر هادی همتیان

1364/01/27الی 1376/08/30                                                                                                                                                                  1378/06/10 الی 1386/10/0

 دکتر محمدجعفر استاداحمد قرابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان                                                    دکتر غلامحسن واعظی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان                                                  دکتر شاهرخ رنجبر بهادری

     دکترمحمدجعفر استاد احمد قرابی                                                                              دکتر غلامحسن واعظی                                                                               دکتر شاهرخ رنجبر بهادری

    1386/10/01   الی 1389/12/10                                                                       1389/12/10  الی 1393/05/05                                                                  1393/05/05 الی 1396/06/21

 

 

 

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس