دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

دفتر گسترش علم و علم سنجی

نسخه مناسب چاپ

فهرست وب سایت های جعلی نشریات علمی

کاربران گرامی می توانند فهرست وب سایتهای جعلی نشریات علمی را از این لینک دریافت کنند.
فهرست مجلات نامعتبر رشته های بهداشت

 

همکاران گرامی می توانند فهرست مربوط به JCR2013 را از طریق لینک زیر دریافت نمایند. 

JCR-2013

 

ارتباط با دانشگاه

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس